Arbedwch arian drwy waith atgyweirio syml ar y car

Gall dysgu sut i gynnal a chadw car ar lefel sylfaenol arbed ffortiwn i chi ar waith atgyweirio. Dyma rai tasgau syml a all arbed amser ac arian i chi.

Awgrymiadau ar gyfer arbed arian

Dyma rai tasgau atgyweirio syml ond pwysig ar gar y gallwch eu gwneud eich hun er mwyn arbed gwario arian ac amser mewn garej.

Lefelau olew

Mae olew’n hanfodol er mwyn i’ch car weithio’n iawn – mae’n lleihau’r ffrithiant sy’n medru gwisgo’r injan a’r darnau sy’n symud. Unwaith y mis gwiriwch lefel olew eich car drwy ddefnyddio’r ffon fesur olew o dan y bonet. Llenwch ag olew os bydd angen, gan ddefnyddio’r radd gywir o olew ar gyfer eich car a sicrhau nad ydych yn gorlenwi’r injan. I ddysgu sut i wirio lefelau olew’r injan, gwyliwch y fideo hwn ar wefan yr RAC.

Cofiwch newid yr olew a’r hidlydd pan fydd eich llawlyfr gwasanaeth yn argymell hynny. Fel rheol, dylid gwneud hyn o leiaf unwaith y flwyddyn.

Lefelau hylif

Gwiriwch fod digon o hylif yn y system oeri, a’i llenwi os bydd angen. Rhowch hylif atal rhewi yn y gymysgedd – bydd hyn yn helpu i ddiogelu’r injan rhag difrod gan rew yn y gaeaf a gorboethi yn yr haf. I ddysgu sut i wirio lefelau hylif oeri, gwyliwch y fideo hwn ar wefan yr RAC.

Newid yr hidlydd aer

Dylid newid hidlydd aer eich car o leiaf unwaith y flwyddyn neu bob 12,000 o filltiroedd. Er bod garej yn aml yn gwirio ac yn newid yr hidlydd aer yr un pryd â newid olew, dyma un o’r tasgau hawsaf y gallwch ei gwneud eich hun.

Pwysedd a dyfnder teiars

Unwaith y mis o leiaf gwiriwch fod pwysedd y teiars ar y lefel a argymhellir yn eich llawlyfr gwasanaethu – yna rhowch ragor o aer ynddynt mewn gorsaf betrol os bydd angen. Mae teiars sydd heb ddigon o aer yn achosi i’ch car lusgo, sy’n defnyddio mwy o danwydd. Nid ydynt yn gafael cystal yn y ffordd ychwaith, yn enwedig wrth droi corneli neu wrth frecio. I ddysgu sut i wirio pwysedd teiars, gwyliwch y fideo hwn ar wefan yr RAC.

Gwiriwch fod gan bob teiar o leiaf yr isafswm dyfnder gwadn o 1.6mm. Gellir gwneud hyn yn rhwydd gyda darn 20c – gwyliwch y fideo hwn ar wefan Tyre Safeopens in new window.

Sgrin wynt a phaent

Gall sgriniau gwynt gracio os bydd tolciau bach yn cael eu hanwybyddu a gall paent sydd wedi ei ddifrodi arwain yn gyflym iawn at rydu, yn enwedig mewn tywydd gaeafol. Er y bydd sgrin wynt sydd wedi ei difrodi angen ei hatgyweirio’n broffesiynol, gall paent sydd wedi ei grafu fod yn eithaf hawdd i’w atgyweirio.

Os caiff eich sgrin wynt ei tholcio, bydd y rhan fwyaf o yswirwyr yn talu am y gwaith atgyweirio heb i chi orfod cyfrannu tuag at y gost, ac ni effeithir ar eich gostyngiad am beidio hawlio.

Os bydd tolc yn troi’n hollt a bydd angen i’ch sgrin wynt gael ei newid am un newydd, bydd eich cwmni yswiriant yn talu am hyn fel arfer, ond mae’n debygol y bydd raid i chi gyfrannu £50-£100 tuag at y gost. Dysgwch sut i ddod o hyd i fargen dda gydag yswiriant car.

Cadwch eich car yn lân

Cofiwch olchi’ch car yn rheolaidd. Nid yn unig y mae hyn yn gwneud i’ch car edrych yn dda – mae hefyd yn cael gwared ar halen ffordd, baw, sudd coeden, baw adar a mathau eraill o faw sy’n difrodi cragen eich car. Wedi i chi olchi’ch car, rhowch gŵyr ar y paent i greu haen sy’n diogelu’ch car.

Eich cam nesaf

Dewch o hyd i awgrymiadau da ar wasanaethu a chynnal eich car.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?