Newidiadau i bensiynau ac ymddeoliad ar ôl Brexit

Os ydych yn poeni am yr effaith ar eich pensiwn preifat, Pensiwn y Wladwriaeth neu flwydd-daliadau nawr bod y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r Gwasanaeth Cynghori Pensiynau yn darparu llinell gymorth am ddim 0800 011 3797 a gwasanaeth gwesgwrs ar ei wefan.

Am wybodaeth ar fudd-daliadau a phensiynau sy’n egluro hawliau dinasyddion y DU sy’n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu’r Swistir o 1 Chwefror 2020.

Am wybodaeth ynglŷn â budd-daliadau a phensiynau sy’n egluro hawliau dinasyddion yr UE neu Swisaidd sy’n byw yn y DU o 1 Chwefror 2020.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?