Newidiadau i bensiynau ac ymddeoliad ar ôl Brexit

Mae canllawiau yn ymwneud â newidiadau a gwneud defnydd o bensiynau ynghyd ag ymddeol ar ôl Brexit eto i’w cadarnhau. Ar gyfer y newidiadau diweddaraf posib, dilynwch y dolenni isod.

Os ydych yn pryderu am sut allai Brexit heb fargen effeithio ar eich pensiwn preifat, Pensiwn y Wladwriaeth neu flwydd-dal, mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS, rhan o’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau a gefnogir gan y llywodraeth) wedi datblygu cyfres o gwestiynau cyffredin ar gyfer preswylwyr y DU a’r UE. Os oes gennych chi gwestiynau am bensiynau, mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn cynnig llinell gymorth am ddim 0800 011 3797 a gwasanaeth gwesgwrs ar ei wefan.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?