Newidiadau i hawliau defnyddwyr i warchodaeth prynwyr ac ad-daliadau ar ôl Brexit

Gadawodd y Deyrnas Unedig (DU) yr Undeb Erwopeaidd (UE) ar ddiwedd Ionawr 2020 gan ddod i mewn i gyfnod gweithredu hyd at 31 Rhagfyr 2020. Mae’r rhan fwyaf o gyfarwyddebau yr UE ynghylch hawliau defnyddwyr wedi cael eu hymgorffori yn awr i gyfraith y DU. Gallai rhai hawliau defnyddwyr sy’n cael effaith ar y warchodaeth arnoch chi fel prynwr o werthwr yn yr UE newid. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am unrhyw newidiadau a allai gael effaith ar eich hawliau a gwarchodaethau fel defnyddiwr.

Fydd gwarchodaeth ad-dalu o dan adran 75 o’r Ddeddf Credyd Defnyddwyr yn dal yn gymwys i nwyddau a gwasanaethau wedi’u prynu gan fy ngherdyn credyd o’r DU ar ôl Brexit?

Bydd, mae adran 75 yn ddeddfwriaeth y DU, felly nid yw’n cael ei heffeithio gan y DU yn gadael yr UE. Mae’n golygu eich bod yn gallu hawlio ad-daliadau oddi wrth ddarparwr eich cerdyn credyd os yw manwerthwr neu fasnachwr yn torri contract neu’n camgynrhychioli nwyddau neu wasanaethau.

Mae adran 75 hefyd yn gymwys i drafodion dramor yn ogystal â nwyddau wedi’u prynu ar-lein, dros deleffon neu archeb bost i’w danfon i’r DU o dramor.

Pa warchodaeth fydd gennyf i wrth brynu nwyddau a gwasanaethau dramor?

Ers 1 Ionawr 2021, dylech chi wirio telerau’r warchodaeth defnyddiwr a gynigir gan y gwerthwr a gwlad UE y gwerthwr bob tro i weld a yw lefel y warchodaeth yn wahanol i un y DU. Gwiriwch pa ddeddf lywodraethol sy’n gymwys, gan na fyddwch chi’n cael eich diogelu yn yr un ffordd a phe byddech yn prynu oddi wrth fanwerthwr o’r DU.

Mae’n amheus y byddwch chi’n gallu gorfodi eich hawliau cyfreithiol yn yr UE trwy lysoedd y DU.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?