Newidiadau hawliau defnyddwyr i ddiogelu prynwyr ac ad-daliadau wedi Brexit

Wedi i’r Deyrnas Unedig (DU) adael yr Undeb Ewropeaidd (UE), gallai hawliau defnyddwyr sy’n effeithio ar eich amddiffyniad fel prynwr newid. Dyma beth sydd arnoch angen ei wybod cyn prynu unrhyw beth gan werthwr o’r UE.

A fydd amddiffyn ad-daliadau dan adran 75 yn dal yn berthnasol i nwyddau a gwasanaethau a brynwyd gyda fy ngherdyn credyd o’r Deyrnas Unedig wedi Brexit?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Bydd, mae adran 75 yn ddeddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig ac felly nid yw ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r UE yn effeithio ar hyn. Mae’n golygu y gallwch hawlio ad-daliadau gan eich darparwr cerdyn credyd os bydd masnachwr neu weithiwr yn torri contract neu’n cam-gyfleu nwyddau neu wasanaethau.

Mae Adran 75 hefyd yn berthnasol i drafodion tramor yn ogystal â nwyddau a brynir ar-lein, dros y ffôn neu archebu trwy’r post i’r Deyrnas Unedig o dramor.

Pa amddiffyniad fydd gen i wrth brynu nwyddau a gwasanaethau dramor?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda chytundeb

Mae’n annhebygol y bydd unrhyw newidiadau i’r amddiffyniad presennol yn ystod y cyfnod gweithredu o 31 Ionawr 2020 i 31 Rhagfyr 2020.

Fodd bynnag, o 1 Ionawr 2021, byddai’n ddibynnol ar fanylion unrhyw gytundebau newydd o ran pa amddiffyniad penodol fyddai’n berthnasol.

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

Gallai defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig weld newidiadau o ran sut y gellir defnyddio llysoedd y Deyrnas Unedig i gael iawndal gan fasnachwyr wedi eu lleoli yn yr Undeb Ewropeaidd.

Efallai y byddai angen i chi herio am iawndal trwy lysoedd y wladwriaeth yn yr Undeb Ewropeaidd ble prynoch y nwyddau neu wasanaethau yn hytrach na llys yn y Deyrnas Unedig.

Ni ddylech weld unrhyw wahaniaethau uniongyrchol i’r diogelu rhwng cyfreithiau’r Deyrnas Unedig a gwledydd yr Undeb Ewropeaidd, ond dylech wirio’r amodau diogelu defnyddwyr a gynigir gan y gwerthwr a’r wlad yn yr Undeb Ewropeaidd ble mae’r gwerthwr wedi ei leoli i weld os yw’r lefel o amddiffyn yn wahanol i’r Deyrnas Unedig.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?