Bydd budd-daliadau lles yn newid ar ôl i’r Deyrnas Unedig (DU) adael yr Undeb Ewropeaidd (UE)

Mae’r Deyrnas Unedig bellach wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae hyn yn golygu bod rhai newidiadau i fudd-daliadau lles, i ddinasyddion y DU a’r UE. Tra bod y DU yn y cyfnod gweithredu, sy’n para hyd at 31 Rhagfyr 2020, mae’r newidiadau hyn yn ansylweddol. O 1 Ionawr 2021 fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd peth newidiadau pellach. Yma gallwch ganfod sut gall unrhyw newid effeithio arnoch chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?