Newidiadau budd-dal lles ar ôl i’r Deyrnas Unedig (DU) adael yr Undeb Ewropeaidd (UE)

Mae’r Deyrnas Unedig yn awr wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae hyn wedi golygu bod rhai newidiadau i fudd-daliadau lles, i wladolion y DU yn ogystal â gwladolion yr UE. Yma gallwch chi ddysgu sut y gallai unrhyw newidiadau effeithio arnoch chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?