Cofrestru awtomatig os oes gennych ddyledion

Gan amlaf, mae aros mewn pensiwn gweithle wedi i chi gael eich cofrestru’n awtomatig yn gwneud synnwyr. Ond os oes gennych ddyledion nad ydych yn gallu eu rheoli’n ddidrafferth, dylech feddwl am leihau’r dyledion hyn yn gyntaf cyn i chi gychwyn cynilo ar gyfer ymddeoliad.

Meddyliwch eilwaith os yw’ch dyledion yn broblem

Mae’n beth cyffredin i bobl gynilo a benthyca ar yr un pryd – er enghraifft, gwneud cyfraniadau pensiwn yr un pryd â thalu morgais. Ond os gwelwch eich hun yn dibynnu ar fenthyca er mwyn cadw dau ben llinyn ynghyd bob mis, yna dylech roi’r flaenoriaeth gyntaf i reoli’ch dyledion.

Mae cofrestru awtomatig yn ffordd wych o ddechrau cynilo ar gyfer eich ymddeoliad, ond os ydych yn cael trafferth gyda’ch benthyca, yna mae’n gwneud synnwyr i chi ailfeddwl.

Defnyddiwch ein Hofferyn cynghori cofrestru awtomatig i gael canllaw sy’n gweddu â’ch amgylchiadau.

Cofiwch y gallwch bob amser ymuno â phensiwn gweithle eich cyflogwr yn y dyfodol os penderfynwch dalu eich dyledion yn gyntaf.

Os ewch i’r arfer o neilltuo swm misol i dalu dyledion, gallech barhau i neilltuo’r un swm o arian wedi i chi dalu’ch dyledion ond ei roi i mewn i’ch pensiwn yn lle tuag at ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?