Cofrestru awtomatig os ydych chi dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych chi dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ni fyddwch yn cael eich cofrestru’n awtomatig mewn pensiwn gweithle gan eich cyflogwr. Mae gennych chi’r hawl i ymuno hyd at 74 oed (gan ddibynnu ar eich enillion), ond o 75 oed ymlaen mae buddion treth cynilion pensiwn yn dod i ben.

Sut i ddarganfod eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Defnyddiwch y gyfrifiannell Pensiwn y Wladwriaeth ar wefan GOV.UKopens in new window i gyfrifo eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Os ydych chi rhwng oedran Pensiwn y Wladwriaeth a 74 oed

Os ydych chi wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ni fyddwch yn cael eich cofrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr.

Fodd bynnag, cyhyd â’ch bod yn ennill £6,240 neu fwy y flwyddyn (blwyddyn dreth 2021/22), mae gennych yr hawl i ymuno â’r cynllun.

Os ydych chi’n ymuno, bydd yn rhaid i’ch cyflogwr gyfrannu tuag at eich pensiwn yn yr un ffordd ag unrhyw un arall sydd wedi cael ei gofrestru’n awtomatig.

Os ydych yn ennill llai na £6,240 ni chewch eich cofrestru’n awtomatig, ond mae’n rhaid i’ch cyflogwr roi mynediad i bensiwn ichi gynilo iddo os gofynnwch iddynt, ac mae’n rhaid iddynt wneud trefniadau ichi ymuno. Fodd bynnag, nid yw’n ofynnol iddynt gyfrannu ato.

Os ydych chi’n 75 neu hŷn

Nid yw cofrestru awtomatig yn berthnasol i weithwyr 75 oed neu hŷn. Mae’r buddion treth o gynilo mewn cynllun pensiwn yn dod i ben yn 75 oed.

Fodd bynnag, mae dewisiadau eraill ar gyfer eich arian, y gallwch ddarllen amdanynt yn adran Cynilo a buddsoddi ein gwefan.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?