Cofrestru awtomatig os ydych yn 21 oed neu’n iau

Mae cofrestru awtomatig yn gymwys i weithwyr 22 oed neu’n hŷn yn unig. Ond os ydych chi’n iau, ar yr amod eich bod yn ennill £6,240 neu fwy (yn y flwyddyn dreth 2021/22), gallwch barhau i ymuno ac elwa o arian ychwanegol gan eich cyflogwr.

Dechreuwch yn gynnar os gallwch chi

Os ydych yn iau na 22 oed, ni chewch eich cofrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle’ch cyflogwr gyda’ch cydweithwyr hŷn.

Ond cyhyd â’ch bod yn ennill mwy na £6,2406 (Blwyddyn dreth 2021/22) y flwyddyn, byddwch yn dal i allu ymuno â’r cynllun. Os gwnewch hynny, bydd rhaid i’ch cyflogwr gyfrannu at eich pensiwn yn yr un ffordd ag ar gyfer unrhyw un sydd wedi’i gofrestru’n awtomatig.

Os ydych yn ennill llai na £6,240, mae’n rhaid i’ch cyflogwr roi mynediad i bensiwn ichi gynilo iddo os gofynnwch iddynt, ac mae’n rhaid iddynt wneud trefniadau ichi ymuno, ond nid oes rhaid iddynt gyfrannu ato.

Rydych yn bell o oed ymddeol, ond mae cynilo’n arfer gwych i’w ddysgu, ac os byddwch yn cynilo i bensiwn gweithle, yn y bôn byddwch yn cael arian ychwanegol gan eich cyflogwr, yn ogystal â hwb gan y llywodraeth trwy ostyngiad yn y dreth.

I ganfod sut y gallai cynilo ychydig nawr eich helpu yn y dyfodol, defnyddiwch ein cyfrifiannell cyfraniad pensiwn Gweithle.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?