Dewisiadau ar wahân i geir petrol a disel

Nid yw prynu car yn ddewis syml rhwng petrol neu ddisel. Os ydych yn chwilio am gar amgylcheddol gyfeillgar sy’n rhad i’w redeg, mae eich dewisiadau yn awr yn cynnwys hybrid petrol, hybrid disel a cheir trydan 100%.

Y cynnydd mewn ceir ar danwyddau gwahanol

A wyddech chi?

Mae grantiau ariannol o hyd at £3,500 ar gael i’ch helpu i brynu car trydan neu hyd at £8,000 am fan trydan. Mae yna hefyd grantiau o hyd at £500 am wefru.

Cewch ragor o wybodaeth ar y wefan Go Ultra Low.

Mae bron yr holl geir a cherbydau sydd eisoes ar y ffordd yn cael eu gyrru gan beiriannau petrol neu ddisel traddodiadol, ond mae hynny oll yn newid.

Yn ôl Next Green Car, cofrestrwyd 202,000 o geir hybrid a thrydan plygio i mewn yn y Deyrnas Unedig rhwng 2011-2018. Yn ôl Go Ultra Low mae yna hefyd dros 27,000 o gysylltwyr gwefru cyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig, yn cynnwys gwefrwyr cyflym mewn 96% o orsafoedd gwasanaeth traffordd (a allai wefru car trydan pur cyfartalog i 80% mewn cyn lleied â 30 munud).

Esbonio eich dewisiadau

Mae car trydan ‘pur’ yn cael ei yrru gan fodur trydanol.

Mae car hybrid yn cyfuno peiriant tanio mewnol petrol neu ddisel gyda modur trydan.

Mae gan weithgynhyrchwyr gwahanol systemau gwahanol. Mewn rhai, gall pob un o’r ffynonellau pŵer yrru’r car ar wahân neu fe allan nhw weithio gyda’i gilydd.

Mewn rhai eraill, mae peiriant bach confensiynol yn defnyddio modur trydan i roi hwb pan fydd angen neu yn gweithredu fel generadur i wefru’r pecyn batri.

Mae car hybrid plygio i mewn yn cyfuno peiriant petrol neu ddisel â modur trydan sy’n cael ei yrru gan fatri y gellir ei ail wefru â chyflenwad trydan.

Mae car hybrid plygio i mewn yn cyfuno peiriant petrol neu ddisel â modur trydan sy’n cael ei yrru gan fatri y gellir ei ail wefru â chyflenwad trydan.

Mae’r batri hwn yn llai na batri car 100% trydan ac mae’n gyrru’r olwynion ar gyflymder isel am bellter cyfyngedig. Pan fydd yn colli ei wefr, mae’r peiriant confensiynol yn gyrru’r car.

Gyda hybrid plygio i mewn rhai gweithgynhyrchwyr, mae’r peiriant hefyd yn ail wefru’r batri a gellir defnyddio’r modur trydan hefyd i roi hwb i berfformiad y peiriant confensiynol.

Chwiliwch am ac archebu prawf gyrru ar y wefan Go Ultra Low safle ar y cyd gan y Llywodraeth a’r diwydiant ceir.

Mwy o fannau gwefru ar gyfer ceir hybrid trydan a phlygio i mewn

Er mwyn hyrwyddo manteision ceir hybrid trydan a phlygio i mewn, mae’r Llywodraeth wedi lansio’r ymgyrch Go Ultra Low. Gall eich helpu i gyfrifo faint allwch chi ei arbed, chwilio am grantiau sydd ar gael, ac esbonio unrhyw arbedion treth y gallech elwa ohonynt.

Cewch ragor o wybodaeth, gan gynnwys eich mannau gwefru agosaf ar wefan Go Ultra Low.

Trosi eich car i nwy petroliwm hylifol

Cofiwch

Os byddwch yn mynd â’ch car dramor cofiwch nad yw ceir sy’n cael eu gyrru gan LPG yn cael eu caniatáu trwy Dwnnel y Sianel. Bydd raid i chi ddefnyddio fferi ar draws y sianel yn lle hynny.

Ar hyn o bryd mae nwy petroliwm hylifol (LPG) hanner pris petrol. Gall ceir gyda pheiriannau petrol, a hyd yn oed rhai disel, gael eu trosglwyddo i redeg arno.

Ond, gall trosi car i LPG gostio hyd at £2,000 ac mae’r uned yn cymryd lle yn y gist. Ond mae cefnogwyr LPG yn barnu y gallech chi adfer costau trosi mewn blwyddyn os byddwch yn gyrru tua 12,000 o filltiroedd y flwyddyn.

Nid yw LPG ar gael mor gyffredin mewn gorsafoedd petrol â mathau eraill o danwydd.

Trosi eich car i olew llysiau a thanwydd bioddisel

Mae olew llysiau a thanwydd bioddisel yn rhatach ac yn fwy amgylcheddol gyfeillgar na phetrol neu ddisel.

Os oes gennych gar disel efallai y bydd yn bosibl trosi’r peiriant i redeg ar olew llysiau a thanwydd bioddisel. Ond bydd gwneud hyn bron yn sicr yn gwneud unrhyw warant sydd gennych ar eich car yn annilys, a’i wneud yn anodd ei werthu efallai.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?