Cyfrifiannell ysgariad ac arian

Dysgwch sut i reoli’ch arian a meddwl am eich sefyllfa ariannol wrth fynd trwy ysgariad. Mae’r gyfrifiannell hefyd yn cynnwys manylion ble i gael help proffesiynol petai arnoch ei angen.

Defnyddio’r Gyfrifiannell ysgariad ac arian

Os ydych yn meddwl am gael ysgariad neu ddiddymu partneriaeth sifil, gall y gyfrifiannell hon roi syniad i chi o’ch sefyllfa ariannol cyn cytundeb ysgariad posibl. Bydd hefyd yn eich helpu i gyfrifo beth sydd gennych, beth sy’n ddyledus gennych a sut y gallwch rannu eich asedau ac arian.

Gwybodaeth bwysig am y Gyfrifiannell ysgariad ac arian

Beth sydd angen i chi ei wybod i gwblhau’r Gyfrifiannell ysgariad ac arian:

  • Gwerth unrhyw eiddo ac asedau sydd gennych.
  • Faint sydd angen i chi ei dalu i glirio’ch morgais.
  • Unrhyw ddyledion sydd gennych (cardiau credyd, benthyciadau…).
  • Mae’r daenlen hon yn unol ag amodau a thelerau’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ac ni ddylai gymryd lle cyngor proffesiynol.
  • Mae eich ymweliad yn anhysbys a’ch gwybodaeth yn gyfrinachol. Ni chesglir unrhyw fanylion personol.
  • Gallwch ddefnyddio ffigyrau manwl neu fras ac nid oes raid i chi roi manylion eich partner. Os mai ffigyrau bras y byddwch yn eu rhoi, cewch ddarlun cyffredinol o’ch sefyllfa ariannol a’ch cytundeb ysgariad posibl.
  • Amodau a thelerau

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?