Gall cofrestru awtomatig ennill hyd at £10,000 i chi

Dim ond gweithwyr sy’n ennill mwy nag £10,000 - ac sydd rhwng 22 oed ac oedran Pensiwn y Wladwriaeth - a gaiff eu cofrestru’n awtomatig i bensiwn gweithle gan eu cyflogwyr. Ond os ydych yn ennill llai, mae gennych hawl o hyd i ymuno â phensiwn gweithle, ac efallai y bydd gennych hawl dderbyn cyfraniadau pensiwn gan eich cyflogwr hefyd.

Os ydych chi’n ennill llai na £5,876

Ni chewch eich cofrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle’ch cyflogwr.

Os gofynnwch, rhaid i’ch cyflogwr roi mynediad i chi at bensiwn y gallwch gynilo iddo, ac mae’n rhaid iddo wneud trefniadau ichi ymuno, ond nid oes rhaid iddynt gyfrannu ato.

Os ydych yn ennill rhwng £5,876 ac £10,000 (yn gynhwysol)

Ni chewch eich cofrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle’ch cyflogwr. Fodd bynnag, mae gennych yr hawl i ymuno.

Os ymunwch â’r cynllun, yna – cyhyd â’ch bod rhwng 16 a 74 oed – bydd rhaid i’ch cyflogwr gyfrannu ato hefyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?