Gwiriad iechyd dyled

Bydd ein gwiriad iechyd dyled yn eich helpu i ddewis yr opsiwn gorau i chi fedru cael gwared â’ch pryderon ariannol. Bydd hefyd yn eich galluogi i ganfod cyngor ar ddyledion am ddim yn eich ardal.

Cofiwch, nid chi yw’r unig un. Gallai 10% o boblogaeth y DU fod yn dioddef problemau ariannol. Ond bydd cymryd prawf dyled fel cam cyntaf yn golygu y byddwch yn nes at roi trefn ar bopeth.

Welsh iframe quiz embed:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?