Sut i dalu am welliannau i’r cartref

Dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod yn rhoi trefn ar bethau wrth dalu am welliannau i’r cartref.

Cymharwch fasnachwyr a gosodwch gyllideb

Pam?

Bydd hyn yn atal cost eich atgyweiriadau rhag mynd allan o reolaeth drwy osgoi’r ‘pethau ychwanegol’ nad oeddech wedi cynllunio ar eu cyfer.

Sut?

Rhestrwch yr holl bethau yr ydych angen eu cwblhau a gofynnwch am brisiau yn hytrach nag amcangyfrifon. Sicrhewch eich bod yn cael tri phris o leiaf, eu cymharu’n fanwl, a cheisio cael barn gan gwsmeriaid blaenorol.

Penderfynwch ar y ffordd orau i dalu am eich gwelliannau

Pam?

Mae cymryd yr amser i gyfrifo cost llawn unrhyw fenthyciadau yn ffordd dda o sicrhau y gallwch wir fforddio’r gwaith.

Sut?

Fel rheol, defnyddiwch gynilion yn hytrach na benthyca os y medrwch.

Dewis y math gorau o gredyd

Pam?

Gall dewis y dull anghywir o dalu am welliannau i’r cartref fod yn gostus, ond os dewiswch yr un cywir gallech gael benthyciad neu gerdyn credyd di-log.

Sut?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?