Pryd i ddefnyddio brocer yswiriant

Os ydych yn cysidro prynu polisi yswiriant ar gyfer rhywbeth nad ydych yn gwybod llawer amdano neu yn yswirio rhywbeth anarferol, efallai yr hoffech ystyried defnyddio brocer yswiriant. Maent yn arbenigwyr yn y farchnad a – hyd yn oed gydag yswiriant cyffredin – yn aml iawn gallant ddod o hyd i delerau gwell i chi am bris da iawn.

Nid safleoedd cymharu yw’r ffordd orau bob amser i brynu yswiriant

Mae llawer o bobl yn troi at safleoedd cymharu i chwilio am yr yswiriant rhataf, ond nid dyma yw’r ffordd orau bob amser. Bydd y polisïau a gynigir i chi yn rhai eithaf cyffredinol felly os ydych yn dymuno cael polisi sydd yn cwrdd â’ch amgylchiadau personol chi, gall fod yn well i chi ddefnyddio brocer.

Manteision defnyddio brocer yswiriant

“Mae mwy na 2,000 o froceriaid yswiriant cofrestredig yn y Deyrnas Unedig”

Ffynhonnell: Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain (British Insurance Brokers’ Association (BIBA))

Dyma ambell reswm pam ei bod hi’n well mynd at frocer ar gyfer eich yswiriant:

  • Nid yw cael arweiniad arbenigol yn costio mwy i chi. Fel gwefannau cymharu, telir comisiwn iddynt gan y darparwr yswiriant am werthu eu cynnyrch felly nid ydych chi’n talu ffi iddynt am chwilio am y fargen orau ar eich cyfer. Yn wahanol i wefannau cymharu mae ganddynt arbenigwyr a gallant roi arweiniad i chi am y cynnyrch mwyaf addas ar eich cyfer.
  • Adnabod eich dewisiadau. Pan ewch yn uniongyrchol at eich yswirwyr ni fyddant bob amser yn cynnig pob un math o yswiriant i chi. Gall broceriaid roi cymorth i amlygu’r mathau o yswiriant sydd ar gael ar gyfer yr yswirwyr maent yn eu cwmpasu a’ch helpu i weithio allan beth sydd ei angen arnoch.
  • Canfod y cynnyrch iawn i chi. Bydd brocer yn gofyn i chi am eich amgylchiadau personol er mwyn dod o hyd i’r polisi cywir i chi. Gallant hefyd ddweud wrthych a ydych eisoes wedi eich yswirio gan eich polisïau presennol fel nad ydynt yn dyblygu, ac yn aml byddant yn cael y fargen orau i chi drwy gymharu prisiau a nodweddion cynnyrch. Gallant hefyd fod yn fwy hyblyg ar bris na’r safleoedd cymharu.
  • Canfod darparwr arbenigol. Ar safleoedd cymharu mae’n bosib y gwelwch na fydd yswiriant ar gyfer rhai pethau – megis diogelwch incwm neu salwch critigol – sydd angen eu teilwra i gwrdd â’ch anghenion. Ymhellach ni fydd yswiriant arbennig neu benodol bersonol yno, felly os ydych eisiau yswirio rhywbeth unigryw fel hynafolyn neu gasgliad gwerthfawr, bydd brocer yn gwybod ble i chwilio.
  • Fe ddelir â’ch hawliadau. Os bydd angen i chi hawlio, gallai’ch brocer siarad gydag aseswyr colledion ac adrannau hawliadau a gwneud cymaint â phosib drosoch fel eich bod chi’n rhydd o unrhyw helbul neu bryderon.
Chwiliwch am frocer yswiriant lleol trwy ddefnyddio gwasanaeth Canfod Brocer BIBA.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?