Rheoli arian ar ran rhywun sydd ar goll

Os yw aelod o’r teulu neu rywun agos atoch chi wedi mynd ar goll, efallai bydd rhaid i chi reoli neu ddatrys eu materion ariannol ar eu rhan. Mae’r elusen annibynnol, Missing People, yn cynnig cyfarwyddyd ymarferol yn y maes hwn.

Cael help a chyngor gan Missing People

Os ydych chi’n rhannu asedau gyda pherthynas coll neu rywun agos atoch chi sydd ar goll, yn ddibynnol arnynt yn ariannol neu ddim ond eisiau gofalu am eu materion fel eu bod mewn trefn os byddant yn dychwelyd, mae’r elusen Missing People yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ymarferol yn y meysydd canlynol ar hyn o bryd:

  • Yswiriant bywyd
  • Morgeisi

Mae hefyd yn egluro pryd a sut gallwch chi obeithio datrys materion perthynas coll a gweinyddu eu stad pan mae amgylchiadau’n awgrymu ei bod yn debygol eu bod wedi marw.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?