Rhowch drefn ar eich morgais

Ydych chi wedi ystyried sut y gallai codiad o 1% yn y gyfradd llog effeithio ar eich ad-daliadau misol? Chwliwch am y gwaith papur Ffeithiau Allweddol a dderbynioch gan eich benthyciwr pan gymeroch eich morgais allan. Mae hwn yn dangos eich dêl gyfradd llog a phryd mae’n dod i ben.

Yn awr cymerwch ychydig o funudau i roi gwiriad iechyd i’ch cyllid gyda’n pecyn offer morgais, fel y gallwch ddeall eich opsiynau a chynllunio ymlaen. Nid oes rhaid iddo gymryd llawer o amser a gallai wneud gwahaniaeth mawr nes ymlaen.

5 munud

Dim digon o amser? Bydd y ddwy gyfrifiannell hawdd eu defnyddio hyn yn rhoi golwg ichi o’ch sefyllfa mewn mater o funudau.

15 munud

Ychydig mwy o amser gennych? Bydd yr offer a chynllunwyr hyn yn eich helpu i gael darlun gwell o’ch opsiynau.

30 munud

Neu os oes mwy o amser gennych, bydd yr offer a chynllunwyr hyn yn rhoi syniad clir ichi o’ch sefyllfa yn awr fel y gallwch gadw pethau dan reolaeth nes ymlaen.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?