Sgamiau coronafeirws

Mae twyllwyr yn defnyddio’r achos coronafeirws i dwyllo pobl allan o arian. Mae hyn wedi cynnwys pobl sy’n ceisio prynu masgiau wyneb amddiffynnol gan werthwyr twyllodrus ac e-byst gwe-rwydo ar thema coronafeirws. Dyma grynodeb o’r rai o’r sgamiau rydym wedi clywed amdanynt hyd yn hyn.

Sgamiau coronafeirws

Sgamwyr e-bost a drws i ddrws sy’n honni eu bod yn dod o gwmnïau ymchwil sy’n gysylltiedig â sefydliadau fel y Ganolfan Rheoli Clefydau (CDC) a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) sy’n cynnig profion coronafirws, neu fanylion y rhai sydd wedi’u heintio.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Pobl yn cael eu hannog i fuddsoddi arian yn y farchnad stoc gan fod prisiau cyfranddaliadau wedi gostwng cryn dipyn yn ystod yr wythnosau diwethaf. Bydd y sgamwyr yn aml yn dweud wrthych fod hwn yn risg isel, gyda gwobr uchel, sy’n arwydd clir o sgam. Byddwch yn ofalus iawn o unrhyw un sy’n cysylltu â chi o’r newydd gyda chynnig buddsoddiad sy’n rhy dda i fod yn wir.

E-byst sy’n edrych fel eu bod gan y llywodraeth yn cynnig arian i’ch helpu trwy’r amser anodd hwn a negeseuon gan CThEM yn cynnig ad-daliadau treth i chi.

Mae grantiau gan y llywodraeth, yn enwedig y cynllun cymorth incwm hunangyflogaeth, yn debygol o gael eu targedu gan sgamwyr. Os ydych yn hunangyflogedig nid yw’r cynllun hwn ar agor eto, felly bydd unrhyw gyswllt â gewch gan rhywun sy’n honni i fod o CThEM sy’n cynnig mynediad i chi yn sgam.

Mae nifer o sgamwyr yn cymryd mantais o’r ffaith ei bod yn anoddach cysylltu â darparwyr oherwydd bod siopau wedi cau, a llinellau cymorth yn brysur iawn. Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw neges destun, e-bost neu alwad ffôn yn dweud bod yna broblem gyda’ch taliad neu fil.

Mae sgamwyr hefyd wedi bod yn cysylltu â phobl yn esgus eu bod o fanciau sy’n cynnig cymorth ariannol fel dim ffioedd hwyr ar gardiau credyd a gwyliau talu ar fenthyciadau, fel ffordd o’ch cael i ddatgelu manylion eich cerdyn a’ch cyfrif banc.

Mae nifer y sgamiau ond yn debygol o gynyddu ac mae Action Fraud yn dweud bod cannoedd o filoedd o bunnoedd wedi’u colli i sgamwyr ers i’r achos ddechrau.

Mae’n bwysig eich bod yn cadw’n fwy gwyliadwrus bob amser, gwnewch yn siŵr bod unrhyw alwadau a negeseuon e-bost rydych yn eu cael yn dod o ffynonellau cyfreithlon a peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol.

Darganfyddwch fwy am sut i adnabod, osgoi ac adrodd am sgamiau.
Dysgwch fwy am sgamiau coronafeirws ar wefan Action Fraudopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?