Awgrymiadau gwych ar arbed arian i'ch helpu chi i siopa'n fwy clyfar

Meddwl sut y gallwch arbed arian ar eich siopa? O’ch siopa bwyd wythnosol neu i brynu’r ddyfais nesaf, dyma ychydig o awgrymiadau arbed arian syml a chlyfar.

Ffyrdd gorau o arbed arian ar siopa

I lawer ohonom, mae siopa yn mynd â tholc mawr o’n cyllideb fisol. Pa un a ydych chi eisiau arbed arian ar siopa bwyd, neu’n ceisio torri cost eich siopa ar-lein, rydym wedi dwyn ynghyd rhai awgrymiadau i helpu i gadw costau yn isel.

  • Cyfrifo’r hyn yr ydych chi’n gwario’ch arian arno. Gwnewch restr o bopeth yr ydych chi’n ei brynu mewn mis arferol. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n haws i gyfrifo ble y gallwch chi wneud toriadau.
  • Chwiliwch am y fargen orau. Gwiriwch y gystadleuaeth a chymharu prisiau. Er enghraifft, efallai y byddai’n haws mynd i archfarchnad wahanol, neu brynu’ch eitemau trydanol o wefan wahanol.
  • Defnyddiwch wefannau olrhain prisiau. Os ydych yn chwilio am eitem rydych yn edrych i’w brynu drwy ddefnyddio un o’r gwefannau hyn, byddwch yn gallu gweld y prisiau mae wedi cael ei werthu dros y flwyddyn diwethaf. Gallwch hefyd sefydlu rhybuddion e-bost ar gyfer pan mae prisiau’n gostwng. Gall CamelCamelCamel eich helpu i olrhain prisiau ar Amazon, ac mae Idealo ar gael i nifer o siopiau’r stryd fawr.

Angen peth cymorth i gydbwyso’ch cyllideb? Rhowch gynnig ar ein Cynllunydd Cyllideb am ddim a hawdd ei ddefnyddio.

  • Byddwch yn wyliadwrus o gynigion arbennig. Mae talebau, cynigion arbennig a bargeinion arian yn ôl wedi’u dyfeisio i wneud i chi wario mwy, nid llai. Peidiwch byth â phrynu rhywbeth nad oes ei angen arnoch chi dim ond oherwydd bod cynnig ar yr eitem.
  • Peidiwch â phrynu rhywbeth yn fyrbwyll. Meddyliwch yn ofalus cyn prynu unrhyw beth - yn enwedig os yw’n ddrud. Meddyliwch am y peth dros nos o leiaf, efallai y bydd yr apêl yn llai yn y bore.
  • Gwiriwch adolygiadau. Os ydych chi’n ansicr am gynnyrch, gwiriwch ar-lein i weld os oes unrhyw adolygiadau. Rhowch ei enw mewn peiriant chwilio, ac yna ‘review’ neu ‘adolygiad’.

Cofiwch eich hawliau

Fel defnyddiwr, mae hawl gennych i gwyno am faterion gydag unrhyw nwyddau neu wasanaethau yr ydych chi wedi’u prynu.

Defnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd

Os bydd rhywbeth yn mynd o’i le, mae prynu ar eich cerdyn credyd neu ddebyd yn rhoi mwy o ddiogelwch i chi nag arian parod neu siec.

Cardiau credyd sy’n cynnig y diogelwch mwyaf - cyhyd â bod yr eitem neu wasanaeth rydych wedi’i phrynu/brynu’n costio mwy na £100, gallwch hawlio yn erbyn darparwr eich cerdyn dan Adran 75 y Ddeddf Credyd Defnyddwyr i gael eich arian yn ôl.

Poeni am sgamiau ar-lein?

Rheoli’ch arian yn well

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?