Sut i baratoi eich car ar gyfer ei werthu

Gydag ychydig bach o waith a manwl gywirdeb, gallwch ychwanegu cannoedd o bunnoedd at werth eich car pan fyddwch yn ei werthu. Darllenwch ein cynghorion dibynadwy ar gyfer gwneud eich car mor atyniadol â phosibl i brynwyr tebygol.

Eithafu gwerth eich car

Cofiwch

Gyda cheir drutach a mwy newydd, yn wir gall atgyweirio corff y car ychwanegu gwerth wrth i chi ei werthu ymlaen. Gyda hen gar, fodd bynnag, efallai na fyddwch yn adennill y costau sydd ynghlwm wrth hyn.

Pa un a ydych yn gwerthu yn breifat, yn rhan-gyfnewid â gwerthwr ceir neu’n arwerthu eich car, eich bwriad yw eithafu ei werth. Er mwyn cyflawni hyn, gwnewch eich car mor atyniadol â phosibl i brynwyr tebygol, gan leihau unrhyw ddiffygion y gallant eu defnyddio i yrru’ch pris i lawr.

Gydag ychydig bach o ymdrech, gallwch roi gwedd swyno-prynwr ychwanegol i’ch car, fydd yn denu’r pris gorau bosibl. Dyma y mae angen ichi ei wneud:

Glanhewch eich car yn drwyadl

 • Glanhewch eich car yn drwyadl y tu mewn a’r tu allan – mae car glân yn gwneud i’r prynwr gredu bod y car wedi ei gynnal a’i gadw ac y bu gofal tyner ohono. Os ydych chi’n treulio tair awr yn glanhau eich car ac y mae hyn yn ychwanegu £100 at ei werth, byddwch wedi ennill £33 yr awr i chi eich hun am y gwaith.
 • Os nad oes gennych amser i’w lanhau eich hun, gwariwch ar wasanaeth gofal car llawn.
 • Gall beraroglydd wneud y tu mewn i’ch car yn fwy apelgar.

Edrychwch ar yr hanfodion

 • Edrychwch ar lefelau’r olew, yr oerydd a’r hylif breciau.
 • Sicrhewch bod y teiars wedi’u llenwi’n iawn.
 • Edrychwch ar y trydanolion sylfaenol. Er enghraifft, a yw’r lampau i gyd yn gweithio?
 • Sicrhewch bod teiar sbâr ar gael a bod ganddo’r isafswm dyfnder gafael cyfreithlon o 1.6mm ar draws ei hyd. Gellir gwneud hyn yn rhwydd gyda darn 20c – gwyliwch fideo ar wefan Tyre Safeopens in new window.

Atgyweiriadau mân sy’n gwneud gwahaniaeth mawr

 • Ystyriwch roi llyfiad o baent ar dolciau a chrafiadau – un ai’n broffesiynol neu ei wneud eich hun os yw’r gallu gennych.
 • Gall hefyd fod o werth atgyweirio unrhyw nam ar olwynion aloi.
 • Gall set newydd rhad o fatiau car helpu i dwtio car hŷn.
 • Fel arfer, gall tolciau bychain ar eich ffenestr flaen gael eu hatgyweirio dan eich yswiriant am ddim, a heb unrhyw effaith ar eich gostyngiad dim hawliadau.

Ychwanegu rhagor o werth

 • Os yw eich car yn agosáu at ei MOT, ystyriwch gael un newydd yn awr. Mae tystysgrif MOT 12-mis newydd yn atyniadol i brynwyr.
 • Mae hanes gwasanaeth cyflawn yn dangos i brynwr bod eich car wedi ei gynnal a’i gadw’n dda, felly mae’n werth y drafferth chwilota am bob un o’r hen dderbynebau hynny.

Eich cam nesaf

Unwaith rydych chi wedi twtio’ch car, adolygwch eich medrau trafod treuliau hefyd – yna fe fyddwch yn hollol barod i’w werthu am y pris gorau bosibl.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?