Sut i ddefnyddio llai o ddŵr

Gyda mesurydd dŵr, os byddwch chi’n defnyddio llai o ddŵr, yn llai aml, byddwch chi’n cadw mwy o arian yn eich poced. Dim mesurydd? Byddwch chi’n dal i allu arbed ar eich biliau ynni os defnyddiwch chi lai o ddŵr poeth. Pam dal eich dŵr?

Enillion Cyflym

Yn ôl yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, pe byddai teulu o bedwar yn cyfnewid eu pen cawod aneffeithiol gydag un sy’n gwneud defnydd effeithiol o ddŵr, gallent arbed hyd at £75 ar eu bil nwy ac oddeutu £120 ar eu biliau ddŵr (os oes ganddynt fesurydd ddŵr) pob blwyddyn. Mae hynny’n arbediad o oddeutu £195.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma.

Faint o amser fydd yn ei gymryd: Ychydig funudau i bob tasg

Offer angenrheidiol:

  • Bricsen, (neu ddyfais arbed dŵr priodol!) ar gyfer seston eich toiled
  • Teclynnau arbed dŵr, (mae llawer ohonynt am ddim)

1. Gosodwch declynnau arbed dŵr

Mae yna fydysawd cyfan o daclau i arbed dŵr ar gael. Wedi eu gosod yn sestonau eich toiledau, ar eich tapiau a’ch pennau cawodydd, byddwch yn defnyddio llai o ddŵr heb hyd yn oed sylwi’r gwahaniaeth.

Gwiriwch wefan eich cyflenwr dŵr (neu rhowch alwad iddynt) i weld a ydynt yn cynnig unrhyw bethau am ddim, o arbedwyr dŵr math bag i roi yn eich seston i amseryddion i sicrhau nad ydych chi’n aros rhy hir yn y gawod yn y bore.

2. Taclwch y tynnwr ang

Mae tua 30% o’r dŵr a ddefnyddir mewn cartrefi ar gyfer tynnu dŵr trwy’r toiled - mae hynny’n enfawr! Felly gosodwch ddyfeisiau i arbed dŵr yn eich sestonau.

Yn ddibynnol ar faint eich seston, gallech arbed rhwng un i dri litr pob tro y byddwch yn tynnu dŵr. Os oes gennych chi ddewis, mae toiled gyda dau ddewis tynnu dŵr yn defnyddio llai o ddŵr nag un traddodiadol.

3. Peidiwch â gadael iddo ollwng

Tapiau’n diferu? Toiled yn gollwng? Pibell wedi byrstio? Arian i lawr y draen, os oes gennych fesurydd dŵr. Trwsiwch nhw, yn fuan.

Diffoddwch y tap wrth frwsio eich dannedd - ac annog pawb arall yn y tŷ i wneud hynny hefyd. Gall gadael i dap redeg wastraffu hyd at 9 litr o ddŵr y funud.

Arbedwch ar olchi - Arhoswch nes bydd gennych chi lond peiriant cyn rhedeg eich peiriant golchi dillad neu lestri.

O, os/pan fydd un o’ch nwyddau gwyn yn chwythu ei blwc, gwiriwch y graddau dŵr ac ynni wrth brynu rhai newydd.

Gosodwch gasgenni dŵr - a defnyddio dŵr glaw am ddim o’r to i ddyfrio eich gardd, yn hytrach na thalu am ddŵr o dap tu allan.

Gall chwistrellwyr gardd a phibell ddŵr ddefnyddio rhwng 500 a 1,000 litr yr awr. Dyfriwch eich planhigion yn gynnar yn y bore a gyda’r nos, er mwyn iddynt gael mantais lawn heb anweddiad.

Llenwch jwg neu botel i’w chadw yn yr oergell - yn hytrach nag aros i’r tap redeg yn oer pob tro y byddwch eisiau diod o ddŵr.

Golchwch ffrwythau a llysiau mewn powlen olchi llestri - yn hytrach na dan y tap. Hefyd, arhoswch nes bydd gennych chi lond powlen cyn golchi llestri, yn hytrach na’i wneud ychydig ar y tro. Yna defnyddiwch y dŵr gwastraff i ddyfrio eich planhigion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?