Sut i weld os ydych chi'n talu gormod ar gyfer telathrebu

Os ydych chi’n gwylio teulu, defnyddio band eang ac yn berchen ar linell tir, byddai’n well i chi fwndelu’r rhain gyda’i gilydd gydag un darparwr i gael cyfradd ratach. Gallwch hyd yn oed ychwanegu eich ffôn symudol!
Cofiwch, byddwch yn dal i allu newid darparwr i gael cynnig rhatach a allai arbed cannoedd o bunnoedd i chi.

Enillion Cyflym

Prin o arian? Anghofiwch y pecyn teledu, newidiwch i fwndel band eang a ffôn rhad. Bydd blwch Freeview sy’n eich galluogi i recordio a seibio eich hoff raglenni teledu yn costio nesaf peth i ddim o gymharu â thanysgrifiad Sky llawn.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma.

Faint o amser fydd yn ei gymryd: 20 munud

Offer angenrheidiol:

    • Ffôn, er mwyn i chi allu ffonio’ch darparwr i fargeinio
    • Papur a phensil, er mwyn i chi allu cyfrifo faint ydych chi’n ei dalu
    • Mynediad i’r Rhyngrwyd, er mwyn i chi allu ymchwilio’r bargeinion

1. Canfyddwch beth ydych chi’n ei gael ar hyn o bryd

Estynnwch eich biliau papur neu wirio ar-lein i weld faint ydych chi’n ei dalu bob mis. Dysgwch pa wasanaethau (yn cynnwys ffôn cartref, pecyn teledu ac ati) ydych chi’n ei gael a meddwl am beth ydych chi’n ei ddefnyddio.

Heb gael man cychwyn, ble byddwch yn gwybod ble ydych chi, mae’n anodd cwtogi ar bethau neu drafod pris is.

2. Defnyddiwch wefannau cymharu

Ewch i wefan gymharu i’w gael i wneud y gwaith caled fel nad oes angen i chi ei wneud.

Mae yna lawer i ddewis ohonynt (sy’n gallu bod yn frawychus), ond mae gennym ganllaw fydd yn rhoi gwybod i chi beth sydd angen i chi ei wybod cyn gwneud eich camau telathrebu nesaf.

Rhowch eich cod post yn y wefan, edrych ar yr opsiynau a gwiriwch y costau.

3. Bargeninio

Y peth hawsaf allwch chi ei wneud yw codi’r ffôn a gofyn i’ch darparwr os yw’n gallu eich symud i gynnig gwell, neu gael gostyngiad.

Does dim rhaid iddo fod yn anodd chwaith - er enghraifft, crybwyllwch os nad ydych chi’n defnyddio’r llinell tir oherwydd bod gennych chi ffôn symudol i weld os byddant yn gallu tynnu rhywfaint oddi ar eich bil misol.

Mae gan MoneySavingExpert.com ganllaw gwych ar sut i fargeinio, er mwyn i chi allu ei wneud yn broffesiynol.

Defnyddiwch beth sydd gennych chi - Gyda bwndeli band eang, bydd y cynnig symudol fel arfer yn rhoi munudau, negeseuon testun a data i chi – ond dim ffôn.

Gyda’r opsiynau SIM yn unig yma, byddwch angen defnyddio hen ffôn, neu fynd i brynu un newydd eich hun, yn hytrach na chael ffôn yn rhan o’ch contract misol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ddetholiad o ddarparwyr - Pan fyddwch chi wedi penderfynu ar y cyfuniad o deledu, band eang a gwasanaethau symudol, gwiriwch y gost gan wahanol ddarparwyr.

Efallai y byddwch yn cael eich temtio gan gynigion agoriadol rhad. Ond peidiwch â chael eich dallu, a chadw llygad ar beth fydd y bil pan fydd y cynnig wedi dod i ben.

Yna cymharwch y gost i’ch biliau presennol gan wahanol gyflenwyr. Arbedion mawr? Byddwch yn barod i newid.
Ceisiwch fachu rhywbeth am ddim - Bydd rhai cwmnïau yn codi am gysylltu, gosod, blychau pen set, llwybrwyr ac ati, ond eraill ddim. Mae’n farchnad gystadleuol iawn.

Bargeiniwch gyda darparwyr i weld a allwch chi gael y pethau hyn am ddim, ond sicrhewch eich bod yn cyfrifo cyfanswm pris eich pecyn i wneud yn siŵr nad ydi’r peth am ddim yn gwneud i chi feddwl eich bod yn cael bargen dda, ond nad yw.

Talwch am beth ydych chi ei angen yn unig - Does dim rheswm pam ddylech chi dalu am fwndel anferth pan fyddwch chi’n gwylio teledu safonol yn unig, er enghraifft.

Mae hynny’n wir am eich band eang a ffôn symudol hefyd! Nodwch beth ydych chi’n ei ddefnyddio (gallwch ffonio a gofyn os nad ydych chi’n siŵr), a thalu llai os ydych chi’n defnyddio llai.

Peidiwch â chael eich dallu gan gynigion - Mae cwmnïau telathrebu mor awyddus i gael eich busnes, maent yn fodlon cynnig talebau siopa, tabledi a hyd yn oed setiau teledu i’ch temtio i newid.

Bachwch nhw os ydynt yn gynnig da – ond peidiwch â chael eich dallu gan y cynigion, gan adael eich hun gyda chontract drud ymhell wedi gwario’r talebau.

Unwaith y byddwch wedi sicrhau’r fargen orau sy’n bodloni eich anghenion. Gallech fynd gam ymhellach a gwirio os all safle arian yn ôl helpu lleihau eich costau ymhellach.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?