Sut i werthu eich hen bethau ar safleoedd arwerthiant

Mae eBay yn wefan arwerthiant enfawr sy’n gwerthu miliynau o eitemau, a gall y farchnad fwyaf gynnig y prisiau gorau.

Nid dyma’r unig ffordd i werthu eitemau cofiwch, mae yna lawer o safleoedd arbenigol ar gael, tai arwerthiant, sêl cist car ac ati, ond os ydych chi eisiau cyrraedd nifer enfawr o bobl, mae eBay yn safle y gallech ei ystyried.

Tynnwch luniau, cyhoeddwch eich rhestriad, postiwch eich pethau a gwneud ychydig o arian. Dyna ni. Cliriwch y llanast o’ch cypyrddau, a gallech fod ar eich ennill.

Awgrym mawr

Heb werthu ar safle arwerthiant o’r blaen? Dechreuwch gyda rhywbeth bach. Peidiwch â rhuthro i mewn gydag eitem ddrudfawr fel eich rhestriad cyntaf – cardigan yn hytrach na char. Casglwch adborth da o werthiannau llwyddiannus, i gael mwy o gynigion a chynigion uwch yn y dyfodol.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma

Faint o amser fydd yn ei gymryd: 1 awr

Offer angenrheidiol:

 • Cyfrifiadur, tabled neu ffôn deallus, i restru eich eitemau
 • Camera neu ffôn deallus, i dynnu lluniau
 • Cyfrif PayPal, os ydych chi eisiau gwerthu ar eBay
 • Deunydd pacio, ar gyfer unrhyw beth sydd angen ei bostio
 • Clorian, i gyfrifo cost postio
 • Amser, i fynd i Swyddfa’r Post neu fan gollwng y cludydd

  Darllenwch drawsgri fiad y fideo

  1. Agor cyfrif

  Yn gyntaf, agorwch gyfrif ar safle arwerthiant fel eBay. Nodwch fanylion cyswllt a thalu, gyda dolen i gyfrif PayPal, (er nad ydych ei angen i brynu a gwerthu ar eBay, ond efallai na fydd mor ddiogel) a dyna ni.

  Mae PayPal ychydig fel cyfrif banc, felly gallwch dderbyn taliadau’n hawdd heb roi eich manylion banc i ddieithriaid.

  Poeni am roi manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd ar-lein? Dyma rywfaint o wybodaeth allai fod yn ddefnyddiol.

  2. Cliciwch ar y categori cywir

  Barod i werthu? Cliciwch ar y botwm “gwerthu” ar frig y rhan fwyaf o dudalennau eBay. Teipiwch deitl cyflym i mewn (peidiwch â phoeni, gallwch ei newid yn ddiweddarach), a dewis categori o awgrymiadau eBay. Gallwch restru mewn mwy nag un categori, am ffi.

  3. Danfoniad prydlon

  Arwerthiant wedi gorffen? Arhoswch i’r taliad gael ei gadarnhau. Anfonwch anfoneb yn cynnwys cost postio os oes angen mynd ar ei drywydd. Sicrhewch fod yr eitem wedi ei bacio’n ddiogel, a’i bostio’n fuan, o fewn diwrnod neu ddau.

  Bod yn ddiogel: rhowch gyfeiriad dychwelyd ar du allan y pecyn, a gofyn am brawf postio.

  Rhowch wybod i’r prynwr fod yr eitem ar ei ffordd, anfonwch rif olrhain os oes gennych chi un a gadewch adborth i’r prynwr.

  Ydych chi’n ystyried bod yn werthwr? Mae prynwyr yn gyndyn i dalu arian mawr i werthwyr heb lawer o adborth. Un ffordd i hybu eich graddiad yw prynu ychydig o eitemau rydych eu hangen yn gyntaf, cael graddiad seren ac yna gwerthu eich eitemau oherwydd mae’ch adborth yn golygu y gellir ymddiried ynoch.

  Mae gan MoneySavingExpert lond trol o awgrymau direidus fel yna, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y pris gorau posibl ar gyfer beth bynnag ydych chi’n ei werthu.

  Felly dechreuwch trwy brynu rhyw fanion i godi’ch calon. Talwch yn brydlon. Gadewch adborth i’r gwerthwyr. Arhoswch iddynt adael adborth (canmoliaethus, gobeithio) i chi.

  Gall eBay fod yn ddrud - mae eBay yn cyrraedd llawer o brynwyr – ond rydych chi’n talu am y fraint.

  Dyma’r rhestr lawn o brisiau, ond mewn gair - rydych chi’n cael 20 rhestriad am ddim y mis (hwre!) ond yn talu 35c o “ffi mewnosod” ar gyfer pob eitem wedi hynny. Yna caniatewch ar gyfer “ffioedd gwerth terfynol”, cyfran 10% o’r pris gwerthu A phostio. Mae yna hefyd ffioedd ar gyfer pethau ychwanegol, fel rhestru mewn mwy nag un categori.

  Yn olaf, mae PayPal fel arfer yn cymryd 3.4% oddi ar y pris terfynol, ac 20c fesul trafodyn, os yw’ch prynwr yn talu gyda PayPal.

  Cur pen yn barod? Defnyddiwch gyfrifiannell ffioedd eBay i’w gyfrifo.

  Mae amseru yn allweddol - Gall llawer o’r cynigion gyrraedd ar y funud olaf. Gwnewch yn siŵr fod eich rhestriad yn gorffen pan fydd pobl yn debygol o fod yn pori’r we, yn hytrach nag yn cysgu’n sownd yn y gwely. (Tua 7pm i 9pm ganol wythnos ac ar nos Sul).

  Mae arwerthiant hirach yn golygu fod mwy o bobl yn gweld eich pethau. Byddwch yn cael dewis o 1, 3, 5 neu 10 niwrnod, felly ewch am 10 i gael gwell siawns y bydd eich Tedi Siwperted yn cael pris da.

  Gall rhestriadau “Prynu nawr” pris sefydlog barhau am hyd at 30 niwrnod.

  Os ydych chi wedi cael profiad drwg - Gall rhoi arian i ddieithryn llwyr ar-lein beri gofid mawr i chi, ac er bod gan eBay enw da yn gyffredinol, weithiau bydd pethau yn mynd o chwith.

  Mae gan eBay warant arian yn ôl os nad ydych yn fodlon gyda’ch pryniant a bydd yn cyfryngu os ydych chi’n werthwr ac nad yw’r prynwr wedi talu.

  Os ydych chi’n defnyddio PayPal, rydych wedi eich diogelu rhag hawliadau ffug a hawlio arian yn ôlopens in new window, felly sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’ch hawliau os aiff rhywbeth o chwith.

  A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?