Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau – popeth y mae angen i chi ei wybod

Os ydych chi’n prynu cartref yn yr Alban byddwch chi’n talu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) ar eiddo sy’n costio mwy na £145,000. Os ydych chi’n prynu eiddo ychwanegol, gallai fod angen i chi dalu 4% yn ychwanegol ar gyfanswm pris pryniant yr eiddo, yn ogystal â’r cyfraddau safonol o LBTT a allai fod yn gymwys.

Beth yw Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau?

Defnyddiwch ein cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau i ganfod faint y byddwch chi’n ei dalu.

Mae Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) yn dreth y gallai fod angen i chi ei thalu os ydych chi’n prynu eiddo preswyl neu ddarn o dir yn yr Alban.

Os ydych chi’n prynu eich prif eiddo, ni fyddwch yn talu unrhyw LBTT ar eiddo sy’n costio hyd at £145,000. Bydd hyn yn gymwys os ydych chi’n brynwr tro cyntaf ac os ydych chi wedi bod yn berchen ar eiddo o’r blaen. Bydd eiddo sy’n costio mwy na’r trothwy yn talu LBTT yn seiliedig ar werth yr eiddo.

Os ydych chi’n prynu ail gartref, gallai fod angen i chi dalu taliad preswylio ychwanegol o 4% yn seiliedig ar gyfanswm pris prynu eiddo sy’n costio dros £40,000.

Os ydych chi’n prynu yng Nghymru, dysgwch fwy am Dreth Trafodiadau Tir.
Os ydych chi’n prynu yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon, dysgwch fwy am y Dreth Stamp.

Faint yw’r Dreth Trafodiadau Tir ac Adeiladau?

Mae sawl band cyfradd ar gyfer Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT).

Mae’r dreth yn cael ei chyfrifo ar y rhan o’r pris prynu sy’n syrthio o fewn pob band.

Er enghraifft, os ydych chi’n prynu tŷ am £280,000, mae’r LBTT sy’n ddyledus gennych chi yn cael ei chyfrifo fel a ganlyn:

0% ar y £145,000 cyntaf = £0

2% ar y £100,000 nesaf = £2,000

5% ar y £35,000 nesaf= £1,750

Cyfanswm LBTT = £3,750

Cyfraddau Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT)

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfraddau Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (ond yn gymwys i ran o’r pris eiddo sy’n disgyn o fewn pob band)
£0 £145,000 0%
£145,001 £250,000 2%
£250,001 £325,000 5%
£325,001 £750,000 10%
Over £750,000   12%

##
Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau i brynwyr tro cyntaf

Rydych chi’n gallu cael rhyddhad prynwyr tro cyntaf os ydych chi’n prynu eiddo rydych chi’n bwriadu byw ynddo fel eich unig a phrif breswylfan.

Byddwch chi’n gallu hawlio’r rhyddhad pan fyddwch chi’n cyflwyno’ch ffurflen LBTT.

Bydd angen i brynwr tro cyntaf ateb meini prawf penodol i fod yn gymwys ar gyfer y rhyddhad treth. Rydych chi’n gallu gweld y meini prawf llawn ar y wefan Revenue Scotland.

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer y rhyddhad, bydd hawl gennych chi i ddim LBTT ar gyfer eiddo hyd at £175,000.

Os yw’ch pryniant tro cyntaf ar gyfer eiddo sy’n costio mwy na £175,000, byddwch chi ond yn talu treth ar y rhan o’r pris dros £175,000. Nid oes terfyn uwch, felly beth bynnag y bo pris eich eiddo, byddwch chi’n parhau i gael rhyddhad ar £175,000 cyntaf y pris. Dyma dabl gyda rhai enghreifftiau:

Pris prynu Treth yn ddyledus – gyda rhyddhad Treth yn ddyledus – heb ryddhad
£150,000 £0 £100
£175,000 £0 £600
£200,000 £500 £1,100
£250,000 £1,500 £2,100

Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau ar ail gartrefi

Bydd rhaid i brynwyr eiddo preswyl ychwanegol, fel ail gartrefi, dalu 4% yn ychwanegol ar gyfanswm pris prynu eiddo sy’n costio mwy na £40,000. Mae hyn yn cael ei alw’n Dâl Atodol Preswylfan Ychwanegol (ADS).

Pa bryd y mae angen i chi dalu am Dreth Trafodiadau Tir ac Adeiladau?

Bydd angen i chi gyflwyno ffurflen Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) a’i dychwelyd i Revenue Scotland.

Am ragor o wybodaeth am sut a pha bryd i dalu LBTT, ewch i Revenue Scotland.

Os na fyddwch chi’n cyflwyno ffurflen LBTT fe allai Revenue Scotland godi cosbau a llog arnoch chi.

dysgwch fwy am gosbau Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau ar Revenue Scotland.

Sut i dalu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â’r ffurflen Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT), er eich bod yn gallu ei wneud eich hun.

Pa ffordd bynnag, rydych chi’n gyfrifol am sicrhau bod y cwbl yn cael ei gyflwyno o fewn 30 diwrnod o’r trafodiad yn dod i rym.

Mae’n rhaid i chi gyflwyno adroddiad o hyd (oni bai eich bod wedi’ch eithrio) hyd yn oed os nad oes LBTT yn ddyledus.

Dysgwch fwy am sut i dalu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladauopens in new window ar Revenue Scotland.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?