Treth Trafodiadau Tir – popeth y mae angen i chi ei wybod

Os ydych chi’n prynu cartref yng Nghymru byddwch chi’n talu cyfradd ostyngol o Dreth Trafodiadau Tir (LTT) hyd 30 Mehefin 2021. Os ydych chi’n prynu eich prif gartref, ni fyddwch yn talu LTT ar bryniadau o dan £250,000. Os ydych chi’n prynu eiddo ychwanegol, bydd angen i chi dalu’r cyfraddau preswyl uwch ar gyfer pob band.

Beth yw Treth Trafodiadau Tir?

Defnyddiwch eich cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir i ganfod faint y byddwch chi’n ei dalu.

Mae Treth Trafodiadau Tir (LTT) yn dreth y gallai fod rhaid i chi ei thalu os ydych chi’n prynu eiddo preswyl neu ddarn o dir yng Nghymru.

Os ydych chi’n prynu eich prif eiddo hyd at 30 Mehefin 2021, ni fyddwch yn talu LTT ar eiddo sy’n costio hyd at £250,000. Bydd hyn yn gymwys os ydych chi’n brynwr tro cyntaf ac os ydych chi wedi bod yn berchennog ar eiddo o’r blaen.

Bydd eiddo sy’n costio mwy na £250,000 yn talu LTT yn seiliedig ar werth yr eiddo.

O 1 Gorffennaf 2021, ni fydd rhaid i chi dalu LTT ar eiddo sy’n costio hyd at £180,000.

Os ydych chi’n prynu ail gartref, byddwch chi’n talu’r graddfeydd preswyl uwch o LTT ar eiddo sy’n costio mwy na £40,000.

Mae’r dreth hon yn gymwys i eiddo rhydd-ddaliad yn ogystal ag ar brydles – os ydych chi’n prynu’n uniongyrchol neu’n gyfan gwbl.

Os ydych chi’n prynu yn yr Alban, dysgwch fwy am Dreth Trafodiadau Tir ac Adeiladau.
Os ydych chi’n prynu yn Lloegr neu yng Ngogledd Iwerddon, dysgwch fwy am y Dreth Stamp.

Faint yw’r Dreth Trafodiadau Tir?

Mae sawl band cyfradd ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir (LTT).

Mae’r dreth wedi’i chyfrifo ar y rhan o bris pryniant yr eiddo sy’n syrthio o fewn pob band.

Er enghraifft, os ydych chi’n prynu tŷ cyn 1 Gorffennaf 2021 am £300,000, mae’r LTT sy’n ddyledus oddi wrthych yn cael ei gyfrifo fel a ganlyn:

0% ar y £250,000 cyntaf = £0

5% ar y £50,000 nesaf = £2,500

Cyfanswm LTT = £2,500

Cyfraddau Treth Trafodiadau Tir (LTT)

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd Treth Trafodiadau Tir (ond yn gymwys ar ran o bris yr eiddo sy’n disgyn o fewn pob band)
£0 £250,000 0%
£250,001 £400,000 5%
£400,001 £750,000 7.5%
£750,001 £1,500,000 10%
Dros £1,500,000   12%

Cyfraddau Treth Trafodiadau Tir (LTT) o 1 Gorffennaf 2021

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd Treth Trafodiadau Tir (ond yn gymwys ar ran o bris yr eiddo sy’n disgyn o fewn pob band)
£0 £180,000 0%
£180,001 £250,000 3.5%
£250,001 £400,000 5%
£400,001 £750,000 7.5%
£750,001 £1,500,000 10%
Dros £1,500,000   12%

Treth Trafodiadau Tir ar ail gartrefi

Bydd yn rhaid i brynwyr eiddo preswyl ychwanegol, megis ail gartrefi ac eiddo prynu i osod, bydd yn rhaid i chi dalu’r cyfarddau preswyl uwch o’r Dreth Trafodiadau Tir (LTT) ar eiddo sy’n costio mwy na £40,000.

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd Treth Trafodiadau Tir (ond yn gymwys ar ran o bris yr eiddo sy’n disgyn o fewn pob band)
£0 £180,000 4%
£180,001 £250,000 7.5%
£250,001 £400,000 9%
£400,001 £750,000 11.5%
£750,001 £1,500,000 14%
Dros £1,500,000   16%

Pryd mae’n rhaid i chi dalu Treth Trafodiadau Tir?

Bydd angen i chi gyflwyno adroddiad Treth Trafodiadau Tir (LTT) a thalu beth sy’n ddyledus i Awdurdod Cyllid Cymru o fewn 30 diwrnod o’r dydd ar ôl cwblhau (neu ddyddiad arall mae’r trafodiad yn dod i rym).

Os nad ydych chi’n cyflwyno adroddiad a thalu’r dreth, gallai Awdurdod Cyllid Cymru godi cosbau a llog arnoch chi.

Sut i dalu Treth Trafodiadau Tir

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â’r ffurflen Treth Trafodiadau Tir (LTT) , er eich bod yn gallu ei gwneud eich hun.

Pa ffordd bynnag, rydych chi’n gyfrifol am sicrhau bod y cwbl yn cael ei gyflwyno’n brydlon
Os yw pris eich cartref newydd o dan £180,000, mae’n rhaid i chi gyflwyno adroddiad o hyd (oni bai eich bod wedi’ch eithrio) er na fydd angen i chi dalu unrhyw LTT.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?