Mynnwch y ffeithiau am fenthyciadau diwrnod cyflog Cysylltu â ni English

Gadewch i ni eich helpu i roi trefn ar eich materion ariannol Yn syml, atebwch yn gadarnhaol neu’n negyddol i’r cwestiynau hyn er mwyn i ni fedru rhoi rhagor o gymorth i chi.

Rwy’n dibynnu ar gredyd neu orddrafftiau ar gyfer gwario bob dydd, megis bwyd a theithio.

1/4