Mynnwch y ffeithiau am fenthyciadau diwrnod cyflog Cysylltu â ni English

A ydych chi wedi gwirio’r dewisiadau amgenach yn hytrach na benthyciad diwrnod cyflog?

Dysgwch am ddewisiadau eraill rhatach gyda llai o risg a sut i ddelio â phroblemau ariannol.

Os ydych ar ei hôl hi efo biliau nwy, trydan neu gyfleustodau eraill, mae’n debyg nad benthyciad diwrnod cyflog yw’r dewis gorau.

Dyma beth allwch chi ei wneud yn hytrach:

  1. Darllenwch ein canllaw: Siaradwch â’r bobl y mae arnoch arian iddynt. Os hoffech i rywun wneud hyn ar eich rhan neu os hoffech gael cyngor dewch o hyd i gynghorydd ar ddyledion yn awr. Gallant ddelio ag ystod o broblemau dyledion yn seiliedig ar eich amgylchiadau personol.

  2. Cysylltwch â’r cyflenwr ynni ac egluro eich bod yn cael anhawster ei ad-dalu. Os ydych ar ei hôl hi efo’ch taliadau, dylai eich cyflenwr eich trin yn deg a’ch caniatáu i ad-dalu ar gyfradd y gallwch ei fforddio.

  3. Ffoniwch Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes (dolen allanol) am gyngor am ddim ar ynni.

Mae nifer o gyflenwyr yn cynnig cymorth ychwanegol i gwsmeriaid na allant dalu eu biliau. Mae’n annhebygol iawn y datgysylltir eich cyflenwad os byddwch ar ei hôl hi gyda’ch taliadau (cyn belled na fyddwch yn anwybyddu’ch bil). Ond RHAID i chi siarad â’ch cyflenwr, felly ffoniwch y cwmni ar unwaith os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes.