Mynnwch y ffeithiau am fenthyciadau diwrnod cyflog Cysylltu â ni English

A ydych chi wedi gwirio’r dewisiadau amgenach yn hytrach na benthyciad diwrnod cyflog?

Dysgwch am ddewisiadau eraill rhatach gyda llai o risg a sut i ddelio â phroblemau ariannol.

Ceisiwch beidio â defnyddio benthyciad diwrnod cyflog ar gyfer y cartref neu drwsio’r car

Dyma beth allwch chi ei wneud yn hytrach:

  1. Gwiriwch a all y gwaith trwsio neu’r bil ddisgwyl hyd nes i chi gael eich cyflog nesaf pan fyddwch yn medru ei fforddio. Neu gofynnwch am amser i dalu’r bil neu negodi cynllun talu.

  2. Gofynnwch i’ch cyflogwr a all gynnig dewisiadau eraill.

  3. Gofynnwch i deulu a ffrindiau a allant roi cymorth i chi. Cofiwch ni fyddwch yn dymuno colli ffrind da na ffraeo gydag aelod o'r teulu dros arian. Gwnewch yn siŵr eich bod yn llunio cytundeb ac yn ad-dalu’r arian yn brydlon. Darllenwch ein canllaw: A ddylech chi fenthyca arian gan eich teulu a'ch ffrindiau?

  4. Peidiwch â chymryd yn ganiataol na fedrwch fenthyca o rywle arall. Hyd yn oed os oes gennych chi statws credyd gwael, mae atebion amgenach yn hytrach na benthyciadau diwrnod cyflog. Ac ystyriwch ddefnyddio cerdyn credyd neu orddrafft awdurdodedig – ond dim ond os ydych yn siŵr y byddwch yn medru ei ad-dalu ar ddiwedd y mis ac ni fyddwch yn mynd heibio’ch terfyn credyd. I gael gwybod rhagor, darllenwch ein canllaw: Dewisiadau eraill amgenach na benthyciadau diwrnod cyflog