Mynnwch y ffeithiau am fenthyciadau diwrnod cyflog Cysylltu â ni English

A ydych chi wedi gwirio’r dewisiadau amgenach yn hytrach na benthyciad diwrnod cyflog?

Dysgwch am ddewisiadau eraill rhatach gyda llai o risg a sut i ddelio â phroblemau ariannol.

Yr hyn y mae pobl yn ei ddweud wrthym am eu profiad o ddefnyddio benthyciadau diwrnod cyflog ar gyfer pethau hanfodol bob dydd

“Roeddwn yn siŵr na fyddai problem medru ei dalu’n ôl, ond a dweud y gwir, nid oeddwn yn ddigon realistig gan fod argyfwng arall yn codi’i ben yn rhywle o hyd...”

Ceisiwch beidio â defnyddio benthyciad diwrnod cyflog i dalu am bethau hanfodol bob dydd pan fydd arian yn brin.

Dyma beth allwch chi ei wneud yn hytrach:

  1. Siaradwch â phawb mae arnoch arian iddynt i weld a gytunant i adael i chi dalu symiau llai dros gyfnod hirach. Bydd hyn yn rhyddhau arian parod ar gyfer pethau hanfodol.

    Am ragor o wybodaeth darllenwch ein canllaw: Siaradwch â’r bobl y mae arnoch arian iddynt, neu os hoffech i rywun eich helpu dewch o hyd i gynghorydd ar ddyledion am ddim yn awr

  2. Gofynnwch i’ch cyflogwr a all gynnig dewisiadau eraill. Os ydych yn hawlio budd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf, neu os yw’ch arian yn hwyr, gallwch ofyn i’r Ganolfan Byd Gwaith am flaenswm tymor byr.

  3. Gofynnwch i deulu a ffrindiau a allant roi cymorth i chi. Cofiwch ni fyddwch yn dymuno colli ffrind da na ffraeo gydag aelod o'r teulu dros arian. Gwnewch yn siŵr eich bod yn llunio cytundeb ac yn ad-dalu’r arian yn brydlon. Darllenwch ein canllaw: A ddylech chi fenthyca arian gan eich teulu a'ch ffrindiau?

  4. Peidiwch â chymryd yn ganiataol na fedrwch fenthyca o rywle arall. Hyd yn oed os oes gennych chi statws credyd gwael, mae atebion amgenach yn hytrach na benthyciadau diwrnod cyflog. Ac ystyriwch ddefnyddio cerdyn credyd neu orddrafft awdurdodedig – ond dim ondos ydych yn siŵr y byddwch yn medru ei ad-dalu ar ddiwedd y mis ac ni fyddwch yn mynd heibio’ch terfyn credyd. I gael gwybod rhagor, darllenwch ein canllaw: Dewisiadau eraill amgenach na benthyciadau diwrnod cyflog

Os cymrwch fenthyciad diwrnod cyflog, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y ffeithiau yn gyntaf. Darllenwch ein canllawiau Benthyciadau diwrnod cyflog a Problemau benthyciad diwrnod cyflog