Mynnwch y ffeithiau am fenthyciadau diwrnod cyflog Cysylltu â ni English

A ydych chi wedi gwirio’r dewisiadau amgenach yn hytrach na benthyciad diwrnod cyflog?

Dysgwch am ddewisiadau eraill rhatach gyda llai o risg a sut i ddelio â phroblemau ariannol.

Yr hyn y mae pobl yn ei ddweud wrthym am ddefnyddio benthyciadau diwrnod cyflog ar gyfer pethau nad ydynt yn wariant hanfodol

“Mae’n llawn lliwiau llachar, mae fel siop fferins pan ewch ati i wneud cais am fenthyciad diwrnod cyflog ar-lein...”

“Maent mor hawdd i’w cael ac rwy’n llwyddo dro ar ôl tro. Roedd y llog mor uchel nes i mi eu cael er mwyn medru byw, felly unwaith yr oeddech wedi camu at ryw bwynt, roedd hi’n amhosibl troi yn ôl...”

Gall benthyciad diwrnod cyflog fod yn ffordd ddrud iawn o dalu am fynd allan a gwariant arall nad yw’n hanfodol. Gall arwain yn gyflym at broblemau ariannol difrifol os methwch ag ad-dalu’r benthyciad yn brydlon.

Dyma beth allwch chi ei wneud yn hytrach:

  1. A allwch chi ddisgwyl hyd nes i chi fedru mynd allan heb orfod benthyca? I ganfod yn union ble mae’ch arian yn mynd bob mis defnyddiwch ein Cynllunydd Cyllideb

  2. Canfyddwch ffyrdd rhatach o gwrdd â’ch ffrindiau, fel mynd i ddigwyddiadau am ddim yn eich ardal.

  3. Darllenwch am ddewisiadau amgenach yn hytrach na benthyciad diwrnod cyflog

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y ffeithiau cyn ymrwymo i fenthyciad diwrnod cyflog. Darllenwch ein canllawiau Benthyciadau diwrnod cyflog a Problemau benthyciadau diwrnod cyflog