Mynnwch y ffeithiau am fenthyciadau diwrnod cyflog Cysylltu â ni English

A ydych chi wedi gwirio’r dewisiadau amgenach yn hytrach na benthyciad diwrnod cyflog?

Dysgwch am ddewisiadau eraill rhatach gyda llai o risg a sut i ddelio â phroblemau ariannol.

Gallai defnyddio benthyciad diwrnod cyflog i dalu am eich gwyliau olygu y bydd y dyddiau hynny i ffwrdd yn ymlacio yn costio llawer iawn mwy na’r disgwyl i chi, os methwch ag ad-dalu’r benthyciad yn brydlon.

Dyma beth allwch chi ei wneud yn hytrach:

  1. Yn well fyth, talwch am eich gwyliau gan ddefnyddio cerdyn credyd sy’n cynnig llog o 0% ar bryniant newydd. Ond peidiwch â benthyca mwy nag sydd ei angen arnoch a gwnewch yn siŵr eich bod gwybod sut y byddwch yn ei ad-dalu cyn diwedd y cyfnod 0%.

  2. Dysgwch a yw gorddrafft awdurdodedig gan eich banc nes eich bod yn cael eich talu’n rhatach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ad-dalu erbyn diwedd y mis. Darllenwch ein canllaw: Egluro gorddrafftiau

  3. Peidiwch â chymryd yn ganiataol na fedrwch fenthyca o rywle arall. Hyd yn oed os oes gennych chi statws credyd gwael, mae atebion amgenach yn hytrach na benthyciadau diwrnod cyflog. I gael gwybod rhagor, darllenwch ein canllaw: Dewisiadau eraill amgenach na benthyciadau diwrnod cyflog

Darllenwch ein hawgrymiadau ar sut i dalu am eich gwyliau