Mynnwch y ffeithiau am fenthyciadau diwrnod cyflog Cysylltu â ni English

A ydych chi wedi gwirio’r dewisiadau amgenach yn hytrach na benthyciad diwrnod cyflog?

Dysgwch am ddewisiadau eraill rhatach gyda llai o risg a sut i ddelio â phroblemau ariannol.

Yr hyn y mae pobl yn ei ddweud wrthym am eu profiad o geisio ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog gydag un arall

“Bu’n rhaid i mi gymryd rhai benthyciadau diwrnod cyflog i dalu am fenthyciadau diwrnod cyflog eraill gan fod y cyfan wedi mynd allan o reolaeth...”

Peidiwch fyth â defnyddio benthyciad diwrnod cyflog i ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog arall. Gall y llog a thaliad hwyr a chostau eraill fynd allan o reolaeth yn gyflym ac arwain at ddyled ddifrifol

Dyma beth allwch chi ei wneud yn hytrach:

  1. Ceisiwch gyngor ar ddyledion cyfrinachol am ddim. Bydd y cynghorydd ar eich ochr chi a gall eich helpu i roi trefn ar eich problemau ariannol. Dewch o hyd i gynghorydd dyledion am ddim yn awr

  2. Cysylltwch â’ch darparwr benthyciadau cyn gynted â phosibl a gadael iddo wybod am eich sefyllfa. Os ydych yn cael anhawster ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog, rhaid i’r darparwr benthyciadau eich trin yn deg ac yn ystyriol. Yn neilltuol, rhaid iddo roi cyfnod o amser rhesymol i chi gael cyngor am ddim ar ddyledion ac ad-dalu’r ddyled. Gall hyn gynnwys rhewi ei log a ffioedd neu gytuno ar gynllun ad-dalu gyda chi. I ddysgu rhagor, darllenwch ein canllaw: Problemau wrth ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog

  3. Os ydych wedi cytuno ar awdurdod taliad parhaus (sy’n wybyddus hefyd fel taliad cylchol), gallwch ei ganslo ar unrhyw adeg. Gall hyn helpu os ydych yn cael anhawster i dalu biliau hanfodol ond cofiwch, os gwnewch hyn bydd y ddyled yn parhau’n ddyledus a gall y darparwr benthyciadau barhau i godi llog a ffioedd eraill. Felly mae’n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod i’ch darparwr benthyciad a’ch bod yn cael cyngor am ddim ar ddyledion i’ch helpu i ddelio â’r benthyciad.

I ddysgu rhagor, darllenwch ein canllaw Taliadau cylchol ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog.