Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r ddewislen Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Beth i’w wneud nawr bod eich cynllun rheoli dyledion wedi stopio

Nawr bod eich cynllun rheoli dyledion wedi stopio, efallai’ch bod yn meddwl beth i’w wneud.

Does dim angen poeni. Gallwn eich helpu i gael cyngor am ddim ar ddyledion nawr. Felly gallwch ddal ati gyda’r gwaith da rydych eisoes wedi ei gyflawni i reoli’ch dyledion a gwneud yn siŵr bod eich ad-daliadau ar y trywydd iawn.

Rydym wedi ffurfio partneriaeth â StepChange Debt Charity a Citizens Advice i sicrhau y gallwch gael y cymorth a’r wybodaeth angenrheidiol. Bydd StepChange Debt Charity yn rhoi cymorth i chi edrych ar eich opsiynau i gyd a gwirio mai aros mewn cynllun rheoli dyledion yw’r peth iawn i chi ei wneud o hyd.

Os ydyw, bydd yn eich helpu i sefydlu un am ddim, felly gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt na’r disgwyl. Neu gallwch sgwrsio ar-lein gyda chynghorydd o Citizens Advice a fydd yn medru rhoi cymorth i chi beth i’w wneud nesaf.

Gweithredwch yn fuan i reoli’ch dyledion

Mae’n wir bwysig ichi siarad â chynghorydd dyledion arbenigol ynglŷn â’ch sefyllfa cyn gynted â phosibl. Dylai’r bobl y mae arnoch chi arian iddynt fod yn llawn cydymdeimlad os ydych chi’n gweithredu’n fuan. Os nad ydych, gallai pethau waethygu ac efallai y byddwch mewn mwy o ddyled.

Mae StepChange Debt Charity a Citizens Advice yn darparu cyngor cyfrinachol, diduedd ac o safon uchel.

Byddant yn deall eich sefyllfa ac maent yn rhoi cyngor arbenigol am ddim i gannoedd ar filoedd o bobl bob blwyddyn.

Am ragor o wybodaeth darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin

Ceisiwch gyngor rhad ac am ddim

Gall StepChange Debt Charity a Citizens Advice roi’r cymorth sydd ei angen arnoch ble bynnag yn y DU yr ydych yn byw.

StepChange

Ceisiwch gyngor diduedd ar beth i’w wneud nesaf gan brif ddarparwr elusennol cynlluniau rheoli dyledion am ddim.

Ceisiwch gymorth ar-lein am ddim 24 awr y dydd gyda’i offeryn cyngor anhysbys Debt Remedy, neu ffoniwch ei llinell gymorth i gael siarad â chynghorydd arbenigol. Y naill ffordd, cewch gynllun gweithredu personol yn argymell datrysiad dyled sydd wedi ei addasu i’ch sefyllfa chi.

Ewch i wefan StepChange Debt Charity
Citizens Advice

Mae Citizens Advice yn cynnig cyngor ar ddyledion annibynnol, cyfrinachol ac am ddim drwy ei wefan Adviceguide.

Ewch i gael sgwrs ar-lein gyda chynghorydd ar ddyledion er mwyn cael cymorth ynglŷn â’r camau nesaf i’w cymryd.

Siarad â chynghorydd ar-lein

Pa gwmnïau yn cael eu heffeithio?

Yn sgil proses awdurdodi’r FCA, nid yw’r cwmnïau canlynol yn cael cynnig cynlluniau rheoli dyledion mwyach.

Efallai bod rhai cwmnïau a oedd yn arfer darparu Cynlluniau Rheoli Dyledion wedi gwerthu eu rhestr gleientiaid i gwmni arall. Os hoffech fod yn siŵr bod y cwmni yr ydych chi ynghlwm ag ef wedi ei awdurdodi gan yr FCA, gwiriwch yGofrestr Credyd Defnyddwyr.

 • Aaron Cooper
 • Abbey Taylor Limited
 • Aequitas Financial LLP
 • Alexander Barclay
 • Alpha Debt Management Ltd
 • Ashley Park Financial Solutions
 • Assured Money Solutions Limited
 • Barrister Lloyd Debt Solutions Ltd
 • Belmont Financial Management Consultants Limited
 • Best 4 Loans
 • Big t Media Ltd
 • Carefree Group Limited
 • Chatsworth Woodbine Limited
 • Christopher Dillon Inspired Solutions
 • Christopher John Bridgwater
 • Churchwood Financial Limited
 • CL Perry
 • Clear the Debt Limited
 • Collect Services Limited
 • Conclusive Financial Limited
 • Countrywide Debt Collections LTD
 • Credit-Hero Ltd
 • Cross Keys Estates
 • Crystal Clear Finance Ltd
 • David A Williams t/a Debts Maze Solutions
 • David Hodkinson
 • Debt Care Management Limited
 • Debt Clever
 • Debt Clever Limited
 • Debt Clever Financial Management Limited
 • Debthelp-Advice.com
 • Debt Lifeline Limited
 • Debt Organised Ltd
 • Debt Resolve
 • Debt Solutions 4 U UK Ltd
 • Debt Solutions Direct Ltd
 • Debt Specialist Centre Limited
 • Debtaid Limited
 • DebtFree Haven Limited
 • debtstream limited
 • Dr Lincoln Advice Centre Ltd
 • Elite Debt Solutions Ltd
 • Enable Money Solutions
 • Express Debt Solutions
 • Fairline Financial Limited
 • Fidelitas Group Limited
 • Financial Vision Partnership Limited
 • First Credit Advice Limited
 • Flairford Securities Ltd
 • Gemstone Financial Management Ltd
 • Guardian Financial Solutions Ltd
 • Hashim Sharif
 • Helen Shakespeare
 • Ideal Money Solutions Ltd
 • Incentive Financial Ltd
 • Ingleton Chambers Ltd
 • Ironbridge (Money Management) Ltd
 • IS Business House
 • I-Sm@art Consumer Services Ltd
 • John Harold Brooks
 • Kensington Financial Management Consultants Limited
 • Linda Carole Stuart
 • Mohammed Sharif Miah
 • Money & Debt Consultancy
 • Money & More Limited
 • Money Claims UK Limited
 • Money Clinic Debt Management Limited
 • Money Enterprises Limited t/a Island Debt Management
 • Money Junction Limited
 • Money Matcher Limited
 • Money Matters Action Cic
 • Moorhead Savage Limited
 • Munro Hamer and Pursaill Accountants Ltd
 • My Debt Lifeline UK Ltd
 • N and G (South East) Limited
 • NM Solution Limited
 • One Credit Key Lmited
 • One-Call Debt Solutions Limited
 • Paul Christopher Richmond
 • Paul Fouzi Ayob Johns
 • PDHL Limited
 • Phoenix Company Consultants North Ltd
 • Positive Steps Debt Assistance
 • Promise Debt solutions Limited
 • Promise Financial Solutions UK Limited
 • Quickly Finance Limited
 • R M R Financial Services t/a Compass Debt Counsellors
 • Robert Monks
 • Sage Independent Advisers Ltd
 • Simple Financial
 • Smart Debt Ltd
 • Smart UK Solutions Limited
 • Southern Tree Limited
 • Sterling Trust UK
 • Swift Financial Solutions Ltd
 • Temple Finance Services ltd
 • The Insolvency Advisory Service Limited
 • Total Money Solutions Limited
 • Twinpier Publishing Limited
 • Valour Financial Management
 • Victorstone Limited
 • WhiteWater Debt Management Limited
 • Wilson Field Limited

Dyled offeryn lleolydd cyngor

Chwiliwch am wasanaeth cyngor ar ddyledion yn lleoli chi er mwyn i chi fedru siarad â chynghorydd ar ddyledion yn bersonol.

Lle nodir hynny, gall rhai gwasanaethau lleol roi cyngor ar ddyledion dros y ffôn hefyd.