Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Datgelwyd - y gost wirioneddol o brynu car

Gwiriwch ein taith newydd i brynu car, gyda’r nod o fynd heibio pob un o’ch prif gerrig milltir moduro. O brynu, i werthu i redeg eich car, byddwn yn eich tywys drwy bopeth sydd angen i chi ei wybod a chynnig offerynnau defnyddiol fel y Gyfrifiannell costau car hon i’ch cynorthwyo ar hyd y daith.

Dysgwch beth yw'r costau car yn awr
Separator

Rhedeg car

Eich hawliau os oes problem gyda'ch car newydd, torri costau cyllid car, awgrymiadau defnyddiol am yr MOT, cyngor ar gyfer gyrwyr iau, ac a allech ymdopi heb gar?

Sut i werthu car

Dysgwch am y gwahanol ffyrdd o werthu car, sut i negodi pris da, a’ch dewisiadau wrth gael gwared ar hen gar.

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm, Dydd Sadwrn ar gau
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau