Pensiynau gweithle

Dysgwch am gofrestru awtomatig a sut mae’n effeithio arnoch, a defnyddiwch ein hofferyn a chyfrifiannell cyngor pensiwn gweithle.

 1. Gall cofrestru awtomatig ennill hyd at £10,000 i chi
 2. Cofrestru awtomatig – beth i’w ddisgwyl gan eich cyflogwr
 3. Cofrestru awtomatig os ydych yn 21 oed neu’n iau
 4. Cofrestru awtomatig os ydych chi dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth
 5. Cofrestru awtomatig os ydych chi'n agos at ymddeol
 6. Cofrestru awtomatig os oes gennych ddyledion
 7. Cofrestru awtomatig – cyflwyniad
 8. Manteision cofrestru awtomatig
 9. Cyfrifiannell cyfraniadau pensiwn gweithle
 10. Pa mor ddiogel yw eich pensiwn gwaith?
 11. Gostyngiad treth a chynllun pensiwn eich gweithle
 12. Yn ystyried gadael cynllun pensiwn eich gweithle?