Cyn i chi fenthyca arian

Dysgwch a oes arnoch angen benthyca arian ac a allwch ei fforddio. Dysgwch sut i gyfrifo gwir gost benthyca.

 1. Cymharu’r gost o fenthyca £1,000
 2. Cymharu’r gost o fenthyca £5,000
 3. Hanfodion benthyca a chredyd
 4. Allwch chi fforddio cael benthyg arian?
 5. Sut i gyfrifo gwir gost benthyca
 6. Oes angen ichi gael benthyg arian?
 7. Egluro beth yw benthyciad wedi'i warantu a heb ei warantu
 8. A ddylech gael benthyg arian gan eich teulu neu'ch ffrindiau?
 9. Llunio cynllun ad-dalu ar gyfer eich benthyca
 10. Dyledion da a dyledion drwg
 11. Cymryd benthyciad ar y cyd: ffeithiau i’w dysgu
 12. Osgoi ffioedd uchel a chostau benthyca cudd
 13. Faint allwch chi fforddio ei fenthyca?
 14. Prawf dyledion
 15. Cyfrifiannell benthyciadau
 16. Rhentu i Brynu
 17. Beth sy'n digwydd pan fydd darparwr benthyciadau diwrnod cyflog yn mynd i weinyddiaeth?
 18. Beth sy'n digwydd nawr bod Brighthouse wedi mynd i weinyddiaeth?