Budd-daliadau

Edrychwch pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt a dysgu am Gredyd Cynhwysol

Help gyda’ch budd-daliadau

Help wrth gael yr hawliadau cywir, ble i gael cymorth a chyngor ynghylch budd-daliadau a beth i'w wneud os torrir eich taliadau.

Budd-dal Plant

Dysgwch sut mae Budd-dal plant yn gweithio a faint y gallech ei hawlio.

Credyd Cynhwysol

Paratowch am y taliad misol sengl newydd sydd wedi dechrau disodli chwe budd-daliad presennol.