Budd-daliadau yn y gwaith

Dysgwch am fudd-daliadau cyflogeion, cynlluniau aberthu cyflog a budd-daliadau a chredydau treth y gallwch eu hawlio ar ôl colli eich swydd.

 1. Beth yw cynllun aberthu cyflog?
 2. Ceir, yswiriant a buddion gweithiwr eraill
 3. Tâl a buddion i weithwyr dros dro a gweithwyr asiantaeth
 4. Credyd Treth Gwaith
 5. Budd-daliadau a chredydau treth pan ydych wedi colli eich swydd
 6. Canllaw i Gredyd Cynhwysol ar gyfer yr hunangyflogedig
 7. Cap budd-daliadau
 8. Hawlio credydau treth
 9. Contractau cyflogaeth ac egluro eich hawliau fel cyflogai
 10. Isafswm Cyflog Cenedlaethol a Chyflog Byw Cenedlaethol
 11. Lwfans Pâr Priod a Phriodas