Genedigaethau, marwolaethau a theulu

Cael babi, gwneud ewyllys, ac ymdrin ag ysgaru a gwahanu

Genedigaethau

  1. Hawliau mamolaeth a thadolaeth
  2. Cael babi

Marwolaethau

Teulu

  1. Ysgaru a gwahanu
  2. Gwneud ewyllys