Genedigaethau, marwolaethau a theulu

Cael babi, gwneud ewyllys, ac ymdrin ag ysgaru a gwahanu

Genedigaethau

Marwolaethau

Teulu

  1. Ysgaru a gwahanu
  2. Gwneud ewyllys