Genedigaethau, marwolaethau a theulu

Cael babi, gwneud ewyllys, ac ymdrin ag ysgaru a gwahanu

Ysgaru a gwahanu

Dysgwch sut i reoli'ch arian a rhannu'r hyn rydych yn berchen arno wrth fynd trwy ysgariad neu ymwahaniad.

 1. Rhannu’r cartref teuluol a’r morgais wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 2. Eich sefyllfa ariannol mewn perthynas newydd
 3. Cronnwch eich cynilion ymddeoliad wedi ysgariad neu ddiddymu
 4. Beth i’w wneud gyda thaliad cyfandaliad ar ôl ysgariad neu ddiddymiad
 5. Sut i gael trefn ar eich arian wrth wahanu neu ddiddymu
 6. Rhannu diddordebau busnes wrth ysgaru neu ddiddymu
 1. Trefnwch gyfrifon banc ar y cyd, yswiriant, biliau a chyllid arall gyda’ch cyn bartner
 2. Rhannu diddordebau busnes wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 3. Rhannu cartref y teulu a morgais wrth ysgaru neu ddiddymu os ydych yn rhentu
 4. Rhannu buddsoddiadau a chynilion yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 5. Rhannu buddsoddiadau a chynilion pan fyddwch chi’n gwahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 6. Rhannu’r cartref teuluol wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw – rhentu
 7. Rhannu pensiynau wrth ysgaru neu ddiddymu
 8. Adolygu yswiriant ar gyfer eich cartref ac eiddo ar wahanu
 9. Sut i gael trefn ar eich arian wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 10. Sut i rannu eich eiddo ar wahanu
 11. Rhannu cartref y teulu a morgais yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 12. Rhentu: Eich hawliau i’ch cartref yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 13. Rhentu: Diogelu eich hawliau i’ch cartref wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 14. Sut i ddiogelu eich arian wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 15. Ysgariad neu ddiddymiad DIY (ei wneud eich hun)
 16. Canllaw i ysgariad neu ddiddymiad rhyngwladol
 17. Cytundebau gwahanu yn hytrach nag ysgariad neu ddiddymiad
 18. Sut i dalu ffioedd cyfreithiol ar ysgariad neu ddiddymiad
 19. Sut i dalu ffioedd cyfreithiol pan fyddwch chi’n gwahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 20. Beth yw cost ysgariad neu ddiddymiad?
 21. Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol ar ysgariad neu ddiddymiad
 22. Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 23. Separation agreements as an alternative to divorce or dissolution in Scotland
 24. Sut i ddiogelu eich arian yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 25. Sut i ymdrin â dyledion sy’n achosi problem ar ôl gwahanu
 26. Diogelu eich hawliau ar berchen cartref yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 27. Diogelu eich hawliau ar berchen cartref wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 28. Beth i’w wneud gyda chyfrifon a chynilion plant os byddwch yn gwahanu
 29. Faint o gynhaliaeth plant ddylwn i ei dalu?
 30. Adolygu yswiriant ar gyfer dibynyddion a’ch ewyllys yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 31. Adolygu yswiriant ar gyfer dibynyddion a’ch ewyllys wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 32. Sut i drefnu cynhaliaeth plant
 33. Newidiadau a allai effeithio ar daliadau cynhaliaeth
 34. Toriad llwyr neu lwfans cyfnodol ar ôl ysgariad neu ddiddymiad yn yr Alban
 35. Toriad llwyr neu gynhaliaeth i gymar ar ôl ysgariad neu ddiddymiad
 36. Trefnu cynhaliaeth dros dro yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
 37. Arranging interim aliment in Scotland
 38. Fudd-daliadau y gallech fod â hawl i os ydych yn gwahanu
 39. Rheoli cyllideb eich cartref ar wahanu
 40. Amddiffyn rhag cam-drin ariannol
 41. Cyfrifiannell ysgariad ac arian
Helaethu Lleihau Ysgaru a gwahanu

Hawliau mamolaeth a thadolaeth

Dysgwch sut i hawlio tâl ac absenoldeb mamolaeth gan eich cyflogwr a'ch hawliau wrth ddychwelyd i'r gwaith.

Helaethu Lleihau Hawliau mamolaeth a thadolaeth

Cael babi

Cymorth gyda rheoli eich arian cyn, yn ystod ac ar ôl genedigaeth eich babi.

Helaethu Lleihau Cael babi

Pan fydd rhywun yn marw

Dysgwch sut i ddelio ag arian ar ôl i rywun farw, o dalu am yr angladd i ofalu am y gwaith papur a biliau'r cartref.

Helaethu Lleihau Pan fydd rhywun yn marw

Gwneud ewyllys

Dysgwch sut i wneud a newid ewyllys a dysgu am y gwahanol opsiynau sydd ar gael.

Helaethu Lleihau Gwneud ewyllys