Newidiadau ar ôl Brexit

Pan fydd y Deyrnas Unedig (DU) yn gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) mae’n bosibl y bydd rhai newidiadau. Dyma sy’n rhaid i chi ei wneud i baratoi at y newidiadau pan fydd y DU yn gadael ar 31 Ionawr 2020.

  1. Newidiadau i gartrefi, eiddo a morgeisi wedi Brexit
  2. Newidiadau hawliau defnyddwyr i ddiogelu prynwyr ac ad-daliadau wedi Brexit
  3. Twyllau Brexit a data personol
  4. Newidiadau i bensiynau ac ymddeoliad ar ôl Brexit
  5. Newidiadau i fudd-daliadau lles ar ôl Brexit
  6. Newidiadau i drethi a chyflogaeth ar ôl Brexit
  7. Newidiadau bancio, yswiriant a gwasanaethau ariannol ar ôl Brexit
  8. Gyrru yn yr Undeb Ewropeaidd wedi Brexit
  9. Newidiadau wrth deithio i’r Undeb Ewropeaidd a mynediad at ofal iechyd ar ôl Brexit