Newidiadau ar ôl Brexit

Mae’r Deyrnas Unedig (DU) wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) bellach a nawr bydd cyfnod gweithredu tan 31 Rhagfyr 2020 i drafod perthynas y DU â’r UE yn y dyfodol. Bydd hawliau ac amddiffyniadau defnyddwyr yn parhau i fod yn berthnasol yn y DU yn ystod

  1. Newidiadau i gartrefi, eiddo a morgeisi wedi Brexit
  2. Newidiadau hawliau defnyddwyr i ddiogelu prynwyr ac ad-daliadau wedi Brexit
  3. Twyllau Brexit a data personol
  4. Newidiadau i bensiynau ac ymddeoliad ar ôl Brexit
  5. Bydd budd-daliadau lles yn newid ar ôl i’r Deyrnas Unedig (DU) adael yr Undeb Ewropeaidd (UE)
  6. Newidiadau i drethi a chyflogaeth ar ôl Brexit
  7. Newidiadau bancio, yswiriant a gwasanaethau ariannol ar ôl Brexit
  8. Gyrru yn yr Undeb Ewropeaidd wedi Brexit
  9. Newidiadau wrth deithio i’r Undeb Ewropeaidd a mynediad at ofal iechyd wedi Brexit