Newidiadau ar ôl Brexit

Mae’r Deyrnas Unedig (DU) wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) bellach a nawr bydd cyfnod gweithredu tan 31 Rhagfyr 2020 i drafod perthynas y DU â’r UE yn y dyfodol. Bydd hawliau ac amddiffyniadau defnyddwyr yn parhau i fod yn berthnasol yn y DU yn ystod

  1. Newidiadau cartrefi, eiddo a morgais ar ôl Brexit
  2. Newidiadau i hawliau defnyddwyr i warchodaeth prynwyr ac ad-daliadau ar ôl Brexit
  3. Sgamiau a data personol ar ôl Brexit
  4. Newidiadau pensiwn ac ymddeol ar ôl Brexit
  5. Newidiadau budd-dal lles ar ôl i’r Deyrnas Unedig (DU) adael yr Undeb Ewropeaidd (UE)
  6. Newidiadau trethi a chyflogaeth ar ôl Brexit
  7. Newidiadau gwasanaethau bancio, yswiriant ac ariannol ar ôl Brexit
  8. Gyrru yn yr UE ar ôl Brexit
  9. Newidiadau i deithio i’r UE a mynediad at ofal iechyd ar ôl Brexit