Cyllidebu a rheoli arian

Cyngor ar redeg cyfrif banc, cynllunio'ch arian, a thorri ar gostau

Rhedeg cyfrif banc

Dysgwch sut i reoli cyfrif banc, o dalu arian i mewn i gadw llygad ar log a ffioedd.

Rheoli arian

Gwiriwch sut y gallwch wneud i'ch arian fynd ymhellach a defnyddiwch ein Cynllunyddcyllideb i weld faint o arian sydd gennych yn dod i mewn ac ar beth yr ydych yn ei wario.

Arian myfyrwyr a graddedigion

Cymorth gyda pharatoi eich plentyn ar gyfer bywyd myfyrwyr, gan gynnwys awgrymiadau ar gyllidebu yn y coleg neu'r brifysgol.

Torri costau

Cymorth gyda thorri'ch biliau ynni, ffôn cartref a band eang, ac awgrymiadau ynghylch cael gwyliau am lai o arian.