Prynu cartref

Cyfrifwch eich costau prynu a symud cyffredinol, cyngor i brynwyr tro cyntaf, ac awgrymiadau ac offer i'ch helpu chi i gyfrifo beth allwch ei fforddio.

 1. Cynlluniau Cymorth i Brynu – Cwestiynau Cyffredin
 2. Cynllun Cymorth i Brynu: popeth y mae angen i chi wybod
 3. Rhydd-ddaliad neu lesddaliad: Beth yw’r gwahaniaeth?
 4. Cynilo arian ar gyfer blaendal morgais
 5. Pam fod ceisiadau am forgais yn cael eu gwrthod a beth i’w wneud nesaf
 6. Rhestr wirio symud – awgrymiadau da i gynllunio ar gyfer cost diwrnod symud
 7. Cynlluniau llywodraeth ar gyfer prynwyr am y tro cyntaf a pherchnogion tai cyfredol
 8. Arolygon ac adroddiadau prynwyr tai
 9. Sut i brynu a gwerthu cartref trwy asiantau tai
 10. Chwilio am y cyfreithiwr neu drawsgludwr priodol
 11. Y gost o brynu tŷ a symud
 12. Canllaw prynwr cartref am y tro cyntaf
 13. Y broses o brynu tŷ – camau i brynu tŷ neu fflat newydd
 14. Llinell amser arian wrth brynu cartref – yr Alban
 15. Gwerthiannau tai cyflym
 16. Treth Stamp - Popeth sydd angen i chi wybod
 17. Cyfnewid contract a chwblhau wrth brynu cartref
 18. Pethau i gadw llygad amdanynt wrth brynu eiddo dramor
 19. Cynlluniau i’ch helpu i brynu cartref newydd yn yr Alban
 20. Cynllun Hawl i Brynu: Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
 21. Sut i wneud cais am forgais
 22. Prynu cartref: sut i osgoi'r camgymeriadau mwyaf cyffredin
 23. Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau – popeth y mae angen i chi ei wybod
 24. Treth Trafodiadau Tir – popeth y mae angen i chi ei wybod
 25. Cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir
 26. Treth Dir y Dreth Stamp: trosglwyddo perchnogaeth tir neu eiddo yn Lloegr a Gogledd Iwerddon
 27. Cyfrifiannell Treth Trafodion Tir ac Adeiladau
 28. ISA Cymorth i Brynu Cwestiynau Cyffredin
 29. Cyngor morgeisi – A ddylech chi gael cynghorydd morgeisi?
 30. Esbonio cynlluniau tai cyd-berchnogaeth
 31. Rhentu neu brynu – pa un sydd orau i chi?
 32. Treth Cyngor: beth ydyw, beth yw’r gost a sut i arbed arian
 33. Cyfrifiannell treth stamp
 34. Canllawiau am ddim wedi'u hargraffu
 35. Canllaw ar ISAs Cymorth i Brynu
 36. Faint allwch chi fforddio ei fenthyca?
 37. Coronafeirws os ydych yn prynu, gwerthu neu symud tŷ