Gofal

Cymorth i ofalwyr

Dysgwch am gymorth sydd ar gael i ofalwyr a sut i reoli arian rhywun yr ydych yn gofalu amdanynt.

Cyngor a chymorth ynghylch gofal

Cymorth gyda dewis y gwasanaethau gofal cywir, sefydlu atwrneiaeth, ac ymdrin ag unrhyw broblemau.

Talu am ofal

Dysgwch am opsiynau GIG a hunan-ariannu, rheoli taliadau uniongyrchol, a ffyrdd eraill i dalu am eich gofal.