Cyngor a chymorth ynghylch gofal

Cymorth gyda dewis y gwasanaethau gofal cywir, sefydlu atwrneiaeth, ac ymdrin ag unrhyw broblemau.

 1. Sut i herio’ch awdurdod lleol ynghylch eich gofal
 2. Hunangyllido’ch gofal hirdymor – eich dewisiadau
 3. Cipolwg ar wasanaethau gofal hirdymor
 4. Cartref gofal neu ofal cartref?
 5. Dewis y cartref gofal cywir
 6. Gwasanaethau gofal i’ch helpu i aros yn eich cartref eich hun
 7. Cyflogi rhywun i roi cymorth gyda’ch gofal
 8. Beth petai chi’n anhapus gyda’r gofal a gewch
 9. Cynllunio ymlaen ar gyfer pan na fyddwch yn gallu rheoli’ch arian
 10. Pan fydd rhywun angen cymorth ffurfiol ar rywun i reoli eu harian
 11. Sefydlu atwrneiaeth yng Ngogledd Iwerddon
 12. Sefydlu ymddiriedolaeth
 13. Beth yw ymddiriedolwr?
 14. Datrys problemau ag atwrneiod ac ymddiriedolwyr
 15. Datrys problemau os yw aelodau o'r teulu yn eich helpu
 16. Paratoi am salwch, henoed a marwolaeth
 17. Siarad gyda phobl hŷn am arian
 18. Sefydlu atwrneiaeth yn yr Alban
 19. Sefydlu atwrneiaeth yng Nghymru a Lloegr