Coronavirus

Rydym wedi llunio cyfarwyddyd ar sut i ymdrin ag unrhyw effeithiau ariannol y gallwch fod yn eu dioddef oherwydd coronafirws (COVID-19), neu sut i ohirio’r effeithiau, mewn un lle, fel ei bod yn haws i chi ddod o hyd iddo.

Coronavirus gwybodaeth

Mae’n edrych yn debyg y bydd y DU yn delio â coronafeirws am lawer o eleni ac mae yna lawer o ansicrwydd o hyd ynglŷn â lle byddwn ni yn y pen draw. Rydym wedi llunio’r cynllun gweithredu hwn i sicrhau eich bod chi wedi meddwl am bopeth.