Coronavirus gwybodaeth

Mae’n edrych yn debyg y bydd y DU yn delio â coronafeirws am lawer o eleni ac mae yna lawer o ansicrwydd o hyd ynglŷn â lle byddwn ni yn y pen draw. Rydym wedi llunio’r cynllun gweithredu hwn i sicrhau eich bod chi wedi meddwl am bopeth.

 1. Coronafeirws – beth mae yn ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo
 2. Coronafeirws a’ch arian
 3. Canllaw ar gyfer cymryd seibiant o daliadau morgais
 4. Coronafeirws os ydych yn weithiwr cyflogedig
 5. Coronafeirws os ydych yn hunangyflogedig
 6. Coronafeirws os oes gennych blant
 7. Coronafeirws a chostau tai
 8. Coronafeirws a’ch biliau
 9. Coronafeirws os ydych yn prynu, gwerthu neu symud tŷ
 10. Coronafeirws ac yswiriant teithio
 11. Coronafeirws a’ch pensiwn
 12. Sgamiau coronafeirws
 13. Coronafeirws a gwyliau rhag taliadau car
 14. Cyflogedig ac wedi cael eich rhoi ar ffyrlo: Y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws
 15. Cyflogedig, i ffwrdd yn sâl neu’n hunan-ynysu: Gwneud cais am Dâl Salwch Statudol
 16. Help gyda’ch morgais ac ad-daliadau llog eraill
 17. Help gyda’ch rhent a biliau eraill
 18. Sut fath o weithiwr ydych chi?: cymorth ariannol yn ystod yr achos o goronafeirws
 19. Hunangyflogedig: help ariannol os ydych wedi colli incwm busnes
 20. Hunangyflogedig: cymorth ariannol os ydych yn sâl neu’n hunanynysu
 21. Coronafeirws ac yswiriant
 22. Coronafeirws – atebion i’ch cwestiynau am gyllid myfyrwyr
 23. Cael help proffesiynol os ydych yn poeni am gynilion, buddsoddiadau, neu bensiynau
 24. Help os ydych yn poeni am eich cynilion, buddsoddiadau neu bensiwn