Corfforaethol

The Money Advice Service partners with numerous organisations to help people manage their money. Use the links below to find more about our latest news, research and how we can work together.

Amdanom ni

Amdanom ni

ganolfan cyfryngau

ganolfan cyfryngau

Partners

This page is not available in Welsh at this time. We apologise for any inconvenience.

Ein gwaith dyled

Pan fo pobl yn cael trafferthion gyda dyled mae'n bwysicach nag erioed eu bod yn cael mynediad i gyngor effeithlon. Gweithiwn gyda phartneriaid i'w gwneud yn rhwyddach chyflymach i gael cyngor ynghylch dyled, ac i wella safonau ac ansawdd ar draws sector.

Ymchwil

Ymchwil

Adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc a rhieni

Amrywiaeth eang o adnoddau ar reoli arian ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi pobl ifanc a rhieni

Adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi pobl ifanc

Adnoddau amlgyfrwng i gefnogi pobl ifanc sy’n gwneud eu penderfyniadau ariannol cyntaf, p’un ai a ydynt mewn addysg neu’n symud i waith

Adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi rhieni

Amrywiaeth o adnoddau i helpu i wneud rhieni’n ymwybodol o sut y gallant sicrhau bod eu plant yn datblygu arferion ariannol da am oes

Ymchwil a phecynnau offer ar bobl ifanc ac arian

Ymchwil a phecynnau offer arloesol i’ch helpu i ddatblygu eich cymorth ar gyfer pobl ifanc ym meysydd galluogrwydd ariannol a sgiliau rhianta

Diwygio lles - gwybodaeth ar gyfer landlordiaid.

Credyd Cynhwysol, newidiadau i Fudd-dal Tai, a sut i helpu’ch tenantiaid i reoli eu taliadau rhent eu hunain.

Resources for Professionals Universal Credit Information for Finance Staff