Cardiau credyd a statws credyd

Dysgwch sut i reoli cerdyn credyd, sut i wirio'ch adroddiad credyd, ac awgrymiadau ynghylch sut y gallwch wella'ch statws credyd.

 1. Canllaw syml i gardiau credyd
 2. Canllaw ar gardiau siop
 3. Adennill costau cerdyn credyd annheg
 4. Sut i wella'ch sgôr credyd
 5. Penderfynu ar y math gorau o gredyd i chi
 6. Cardiau tâl
 7. Egluro diogelwch cardiau credyd a debyd
 8. Sut i ddewis cerdyn credyd a gwneud cais amdano
 9. Sut i wirio eich adroddiad credyd
 10. Sut ydych yn cynyddu eich terfyn credyd?
 11. Sut mae eich statws credyd yn effeithio ar gost cael benthyg arian
 12. Sut i ddod o hyd i’r cerdyn credyd cywir
 13. Cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl
 14. Talu eich cardiau credyd
 15. Cyfrifon siopa neu gredyd catalog
 16. Credyd gan siopau a hurbwrcasu
 17. Taliadau cylchol ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog
 18. Cardiau, credyd, debyd a chardiau eraill
 19. Sieciau cardiau credyd
 20. A ddylech chi drosglwyddo balans eich cerdyn credyd?
 21. Rheoli eich cyfrif cerdyn credyd
 22. Sut mae cael credyd am y tro cyntaf
 23. Credyd wedi'i wrthod neu fenthyciad wedi'i wrthod - beth allwch ei wneud
 24. Cyfrifiannell cerdyn credyd
 25. Help os oes rhywun wedi cysylltu â chi am eich cerdyn credyd a'ch dyled barhaus
 26. Beth i'w wneud pan mae'ch gwyliau rhag taliadau cerdyn credyd yn sgil y coronafeirws wedi dod i ben