Cardiau credyd a statws credyd

Dysgwch sut i reoli cerdyn credyd, sut i wirio'ch adroddiad credyd, ac awgrymiadau ynghylch sut y gallwch wella'ch statws credyd.

 1. Canllaw syml i gardiau credyd
 2. Canllaw ar gardiau siop
 3. Adennill costau cerdyn credyd annheg
 4. Sut i wella'ch sgôr credyd
 5. Penderfynu ar y math gorau o gredyd i chi
 6. Cardiau tâl
 7. Egluro diogelwch cardiau credyd a debyd
 8. Sut i ddewis cerdyn credyd a gwneud cais amdano
 9. Sut i wirio eich adroddiad credyd
 10. Sut ydych yn cynyddu eich terfyn credyd?
 11. Sut mae eich statws credyd yn effeithio ar gost cael benthyg arian
 12. Sut i ddod o hyd i’r cerdyn credyd cywir
 13. Cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl
 14. Talu eich cardiau credyd a’ch cardiau siop
 15. Cyfrifon siopa neu gredyd catalog
 16. Credyd gan siopau a hurbwrcasu
 17. Taliadau cylchol ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog
 18. Cardiau, credyd, debyd a chardiau eraill
 19. Sieciau cardiau credyd
 20. A ddylech chi drosglwyddo balans eich cerdyn credyd?
 21. Rheoli eich cyfrif cerdyn credyd
 22. Sut mae cael credyd am y tro cyntaf
 23. Credyd wedi'i wrthod neu fenthyciad wedi'i wrthod - beth allwch ei wneud
 24. Cyfrifiannell cerdyn credyd
 25. Help os oes rhywun wedi cysylltu â chi am eich cerdyn credyd a'ch dyled barhaus
 26. Beth i'w wneud pan mae'ch gwyliau rhag taliadau cerdyn credyd yn sgil y coronafeirws wedi dod i ben