Cardiau credyd a statws credyd

Dysgwch sut i reoli cerdyn credyd, sut i wirio'ch adroddiad credyd, ac awgrymiadau ynghylch sut y gallwch wella'ch statws credyd.

 1. Canllaw syml i gardiau credyd
 2. Canllaw i gardiau siop
 3. Adennill costau cerdyn credyd annheg
 4. Sut i wella'ch sgôr credyd
 5. Penderfynu ar y math gorau o gredyd i chi
 6. Cardiau tâl
 7. Sut rydych wedi'ch gwarchod pan fyddwch yn talu gyda cherdyn
 8. Dewis a gwneud cais am gerdyn credyd
 9. Sut mae gweld eich adroddiad credyd
 10. Ffyrdd i gynyddu eich terfyn credyd
 11. Sut mae eich sgôr credyd yn effeithio ar gost benthyg arian
 12. Sut i ddefnyddio tablau cymharu cardiau credyd
 13. Cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl
 14. Talu eich cardiau credyd a’ch cardiau siop
 15. Credyd catalog neu gyfrifon siopa
 16. Credyd gan siopau a hurbwrcas
 17. Taliadau cylchol ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog
 18. Cardiau, credyd, debyd a chardiau eraill
 19. Sieciau cardiau credyd
 20. A ddylech drosglwyddo balans eich cerdyn credyd?
 21. Rheoli cyfrif eich cerdyn credyd
 22. Sut mae cael credyd am y tro cyntaf
 23. Beth i’w wneud os gwrthodwyd benthyciad neu gerdyn credyd i chi
 24. Cyfrifiannell cerdyn credyd