Torrwch y gwastraff

P'un a ydych chi'n bwydo llawer o fwyd neu os ydych chi'n sownd ar y contract ffôn anghywir, mae yna wastraff yno sy'n costio arian i chi - dyma sut i'w atal.

  1. Lleihau cost coginio
  2. Sut i ddefnyddio llai o ynni
  3. Sut i ddefnyddio llai o ddŵr