Dyled a benthyca

Cymryd rheolaeth dros ddyled, cael cyngor am ddim ar ddyledion, a sut i fenthyca'n fforddadwy

Cyn i chi fenthyca arian

Dysgwch a oes arnoch angen benthyca arian ac a allwch ei fforddio. Dysgwch sut i gyfrifo gwir gost benthyca.

Cymryd rheolaeth ar ddyled

Ble i fynd i gael cyngor rhad ac am ddim ar ddyledion, sut i siarad â'r bobl y mae arnoch arian iddynt, ac awgrymiadau i'ch helpu i ad-dalu'ch dyledion yn y drefn iawn.

Problemau morgais a rhent

Cymorth os ydych yn profi anawsterau gyda'ch taliadau morgais neu rent a gwybodaeth ar gymorth gan y llywodraeth os na allwch dalu'ch morgais.

Cymorth gyda benthyciadau

Dysgwch am sut mae benthyciadau personol yn gweithio, dewisiadau eraill gwell na benthyciadau diwrnod cyflog, a chymorth wrth fenthyca gan undeb credyd.

Cardiau credyd a statws credyd

Dysgwch sut i reoli cerdyn credyd, sut i wirio'ch adroddiad credyd, ac awgrymiadau ynghylch sut y gallwch wella'ch statws credyd.