Ysgaru a gwahanu

Dysgwch sut i reoli'ch arian a rhannu'r hyn rydych yn berchen arno wrth fynd trwy ysgariad neu ymwahaniad.

 1. Rhannu’r cartref teuluol a’r morgais wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 2. Eich sefyllfa ariannol mewn perthynas newydd
 3. Cronnwch eich cynilion ymddeoliad wedi ysgariad neu ddiddymu
 4. Beth i’w wneud gyda thaliad cyfandaliad ar ôl ysgariad neu ddiddymiad
 5. Sut i gael trefn ar eich arian wrth wahanu neu ddiddymu
 6. Rhannu diddordebau busnes wrth ysgaru neu ddiddymu
 7. Trefnwch gyfrifon banc ar y cyd, yswiriant, biliau a chyllid arall gyda’ch cyn bartner
 8. Rhannu diddordebau busnes wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 9. Rhannu cartref y teulu a morgais wrth ysgaru neu ddiddymu os ydych yn rhentu
 10. Rhannu buddsoddiadau a chynilion yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 11. Rhannu buddsoddiadau a chynilion pan fyddwch chi’n gwahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 12. Rhannu’r cartref teuluol wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw – rhentu
 13. Rhannu pensiynau wrth ysgaru neu ddiddymu
 14. Adolygu yswiriant ar gyfer eich cartref ac eiddo ar wahanu
 15. Sut i gael trefn ar eich arian wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 16. Sut i rannu eich eiddo ar wahanu
 17. Rhannu cartref y teulu a morgais yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 18. Rhentu: Eich hawliau i’ch cartref yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 19. Rhentu: Diogelu eich hawliau i’ch cartref wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 20. Sut i ddiogelu eich arian wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 21. Ysgariad neu ddiddymiad DIY (ei wneud eich hun)
 22. Canllaw i ysgariad neu ddiddymiad rhyngwladol
 23. Cytundebau gwahanu yn hytrach nag ysgariad neu ddiddymiad
 24. Sut i dalu ffioedd cyfreithiol ar ysgariad neu ddiddymiad
 25. Sut i dalu ffioedd cyfreithiol pan fyddwch chi’n gwahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 26. Beth yw cost ysgariad neu ddiddymiad?
 27. Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol ar ysgariad neu ddiddymiad
 28. Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 29. Cytundebau gwahanu fel dewis amgen i ysgariad neu ddiddymiad yn yr Alban
 30. Sut i ddiogelu eich arian yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 31. Sut i ymdrin â dyledion sy’n achosi problem ar ôl gwahanu
 32. Diogelu eich hawliau ar berchen cartref yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 33. Diogelu eich hawliau ar berchen cartref wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 34. Beth i’w wneud gyda chyfrifon a chynilion plant os byddwch yn gwahanu
 35. Faint o gynhaliaeth plant ddylwn i ei dalu?
 36. Adolygu yswiriant ar gyfer dibynyddion a’ch ewyllys yn ystod ysgariad neu ddiddymiad
 37. Adolygu yswiriant ar gyfer dibynyddion a’ch ewyllys wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw
 38. Sut i drefnu cynhaliaeth plant
 39. Newidiadau a allai effeithio ar daliadau cynhaliaeth
 40. Toriad llwyr neu lwfans cyfnodol ar ôl ysgariad neu ddiddymiad yn yr Alban
 41. Toriad llwyr neu gynhaliaeth i gymar ar ôl ysgariad neu ddiddymiad
 42. Trefnu cynhaliaeth dros dro yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
 43. Trefnu cynhaliaeth yn yr Alban
 44. Pa fudd-daliadau y gallaf eu hawlio os ydw i’n ysgaru neu’n gwahanu?
 45. Rheoli cyllideb eich cartref ar wahanu
 46. Amddiffyn rhag cam-drin ariannol
 47. Morgeisi ecwiti a rennir neu bartneriaeth
 48. Cyfrifiannell ysgariad ac arian