Materion sylfaenol am gyflogaeth

Cymorth wrth ymgeisio am swydd, eich hawliau yn y gwaith a’r modd y cewch eich trethu a’ch talu.

  1. Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol
  2. Sut ydw i’n cael fy nhalu?
  3. Esbonio Prentisiaethau
  4. Gostyngiadau Treth ac Yswiriant Cenedlaethol
  5. Cymorth a chyngor wrth ymgeisio am swydd
  6. Newid gyrfa ar ôl dileu swydd
  7. Tâl a threth pan fyddwch chi’n gweithio mewn mwy nag un swydd
  8. Deall eich slip cyflog
  9. Cytundebau cyflogaeth: egluro eich hawliau fel cyflogai
  10. Isafswm Cyflog Cenedlaethol a Chyflog Byw Cenedlaethol